נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2063
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 33970.25
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 2846.75
הון רשום למסחר 137990881
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19793.41 הכנסות 3312.47
נכסים שוטפים 12092.59 רווח גולמי 1115.46
נכסים בלתי שוטפים 3464.31 רווח תפעולי 368.02
הון עצמי 8393.08 רווח לפני מס 242.75
התחייבות שוטפות 6197.53 רווח נקי 210.2
התחייבויות בלתי שוטפות 5202.79 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סנונדה ז 99.99
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים