נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2000.74 הכנסות 1261.72
נכסים שוטפים 710.32 רווח גולמי -839.59
נכסים בלתי שוטפים 1290.42 רווח תפעולי -991
הון עצמי -924.11 רווח לפני מס -1078.24
התחייבות שוטפות 1108.5 רווח נקי -1369
התחייבויות בלתי שוטפות 883.87 רווח למניה -307.72
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל החז ביטוח 0.99
כלל ביטוח-ק.גמל 5.09
מרחב 10.77
די רפלו אחז' 17.19
דה מיורקה אחז' 33.58
סיילן סביח 0.3
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים