נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5754 הכנסות 864.19
נכסים שוטפים 1311.41 רווח גולמי 681.32
נכסים בלתי שוטפים 4442.59 רווח תפעולי 766.22
הון עצמי 1460.35 רווח לפני מס 649.4
התחייבות שוטפות 347.04 רווח נקי 647.55
התחייבויות בלתי שוטפות 3946.61 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נכסי כהן בת 0.01
הפניקס 0.05
מגדל ק.נאמ 0.07
אבנר נפט 1.81
דלק אנרגיה 46.58
מגדל ביטוח 0.34
דלק-קבוצה 8.88
לסט גבריאל 0
מגדל משתתפות 3.2
מגדל קופ"ג 2.44
הפניקס-משתתפות 0.01
אקסלנס ק.גמל 0
אקסלנס ק.נאמ 0.02
הפניקס ק.גמל 1.06
פרט לוין ליאורה 0
אבו יוסי 0.01
אקסלנס ת.סל 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים