נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 19.1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 89.14
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 44 הכנסות 0
נכסים שוטפים 43 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 44 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דנקנר נוחי 5.68
גנדן הולדינגס 0.1
אברהם לבנת ח 11.79
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים