תל גוב-כללי

מדד תל גוב-כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל:28.09.2022, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:602

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  יחסים פיננסיים

  מדדים של קסם

  תוכן שיווקי

  תוכן מקודם

  בעלי עניין

  שם% החזקה בהוןשווי שוק

  Labels

  תוכן שיווקי