התחברות

פניקס הון אגח ח

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בהפניקס
שער113.14
% שינוי-0.04
שינוי באג׳-0.05
נכון ל:10/17/2019, 2:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1139815

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס113.14
שער פתיחה113.14
שער אחרון113.14
נמוך יומי113.07
גבוה יומי113.20
סטיית תקן4.32

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.75
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.19
זמן סופי לפדיון5.79
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/09/2017
תאריך פדיון07/31/2025
ריבית תקופתית1.81
ריבית שנתית3.61
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום01/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/26/202001/26/20201.8%ריבית
07/26/202507/26/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-1,679.59
מכפיל הון-292.28
תשואה על ההון העצמי17.40
מכפיל מכירות1,883.62

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם