מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ספטמבר 1418.41 1.08 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1419.02 1.28 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1419.33 0.75 1|2017-11-24
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001400 SEP-T35 1914 7.83 3595.3 82029935
P 001400 SEP-T35 67 -51.09 679.5 82030511
C 001410 SEP-T35 1029 8.43 5703.9 82055740
P 001410 SEP-T35 170 -43.33 2322.3 82056326
C 001420 SEP-T35 321 -2.73 4279.3 82029927
P 001420 SEP-T35 461 -31.6 5023.5 82030503
C 001430 SEP-T35 75 -11.76 736 82055732
P 001430 SEP-T35 1223 -16.63 3332.2 82056318
C 001440 SEP-T35 14 -46.15 97.7 82029919
P 001440 SEP-T35 2158 -10.27 1161.4 82030495