מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 נובמבר 1405.97 1.05 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1406.70 1.09 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1405.38 0.65 1|2018-01-26
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001390 NOV-T35 1907 27.73 5501.8 82120981
P 001390 NOV-T35 260 -50 2585.5 82121559
C 001400 NOV-T35 1099 32.73 12164.1 82085507
P 001400 NOV-T35 468 -44.94 7809.5 82086067
C 001410 NOV-T35 540 38.46 5593.4 82120973
P 001410 NOV-T35 904 -36.02 6368.9 82121542
C 001420 NOV-T35 240 27.66 2160.8 82085655
P 001420 NOV-T35 1602 -26.18 6895.3 82086216
C 001430 NOV-T35 109 21.11 671.3 82121112
P 001430 NOV-T35 2515 -18.66 2241.6 82121682