מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ינואר 1534.80 0.96 1|2018-01-26
ת"א-35 פברואר 1535.48 1.38 1|2018-02-23
ת"א-35 מרץ 1534.81 0.55 1|2018-03-30
ת"א-35 שבוע נוכחי 1534.43 1.05 1|2018-01-19
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001520 JAN-T35 1882 -18.17 5864.9 82148578
P 001520 JAN-T35 366 22 1670.5 82149147
C 001530 JAN-T35 1168 -20.97 6140.4 82174970
P 001530 JAN-T35 644 19.48 3722.4 82175548
C 001540 JAN-T35 650 -27.21 4818.9 82148586
P 001540 JAN-T35 1129 18.22 6997.3 82149154
C 001550 JAN-T35 320 -34.69 2217.7 82174988
P 001550 JAN-T35 1807 17.95 5106 82175555
C 001560 JAN-T35 145 -39.58 897.5 82148594
P 001560 JAN-T35 2646 15.65 5017.2 82149162