מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1386.16 0.99 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1386.83 1.02 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1387.03 1.23 1|2017-10-27
ת"א-125 אוגוסט 1252.31 1 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001370 AUG-T35 1770 -13.02 1246.3 82030230
P 001370 AUG-T35 175 -14.22 475.4 82030818
C 001380 AUG-T35 990 -19.12 1734.1 81988057
P 001380 AUG-T35 400 -2.68 1231 81988628
C 001390 AUG-T35 450 -27.77 1702.9 82030222
P 001390 AUG-T35 870 8.61 2294.7 82030800
C 001400 AUG-T35 175 -36.13 560 81988040
P 001400 AUG-T35 1580 8.37 1565.7 81988610
C 001410 AUG-T35 68 -41.38 177 82030214
P 001410 AUG-T35 2450 6.89 1132.3 82030792