התחברות

עמידר אגח א

שער102.97
% שינוי0.15
שינוי באג׳0.15
נכון ל:10/17/2019, 2:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1143585

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער בסיס102.97
  שער פתיחה102.97
  שער אחרון102.97
  נמוך יומי102.77
  גבוה יומי103.13
  סטיית תקן3.04

  מחזורים

  תשואות

  חישובי אג״ח

  תשואה לפדיון0.00
  פארי100.06
  מח"מ0.00
  מקדם תשואה0.23
  זמן סופי לפדיון8.46
  סיווגשקלי
  תאריך הנפקה03/12/2018
  תאריך פדיון03/31/2028
  ריבית תקופתית0.72
  ריבית שנתית1.44
  מס ליחידים0.00
  סוג הצמדהשקלי
  תאריך מדד בסיס01/01/1970
  תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
  תאריך תשלום03/31/2020

  תחזית אירועים

  תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
  03/26/202003/26/20200.72%ריבית
  03/26/202003/26/20205.88%פידיון

  יחסים פיננסיים

  מכפיל רווח23.25
  מכפיל הון1.47
  תשואה על ההון העצמי6.31
  מכפיל מכירות1.74

  בעלי עניין קונצרני

  שם% החזקה בהוןשווי שוק

  תוכן מקודם