התחברות

נמלי ישראל אגחג

שער103.78
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:10/17/2019, 2:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1145580

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס103.78
שער פתיחה103.78
שער אחרון103.78
נמוך יומי103.59
גבוה יומי103.81
סטיית תקן2.77

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.31
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.28
זמן סופי לפדיון5.21
סיווגשקלי
תאריך הנפקה05/06/2018
תאריך פדיון12/31/2024
ריבית תקופתית0.82
ריבית שנתית1.63
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום12/31/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/26/201912/26/20190.81%ריבית
12/26/202112/26/202125%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח0.96
מכפיל הון0.07
תשואה על ההון העצמי7.20
מכפיל מכירות0.63

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם