התחברות

צמודות מדד ממשלתיות

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בכל התקופות לפידיון
שער366.87
% שינוי-0.08
שינוי באג׳-0.30
נכון ל:09/19/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס366.87
שער פתיחה366.91
נמוך יומי366.81
גבוה יומי367.33
סטיית תקן3.00
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

גליל 5903144.54 + 0.01% -144.57144.12
גליל 5904155.56 + 0.06% -155.56155.30
ממשל צמודה 0527112.88 - 0.04% -113.00112.79
ממשל צמודה 0529109.73 + 0.01% -109.82109.55
ממשל צמודה 0536194.35 + 0.03% -194.42193.99
ממשל צמודה 0545102.95 - 0.34% -103.50102.61
ממשל צמודה 0841153.00 - 0.56% -154.39153.00
ממשל צמודה 0922119.19 + 0.07% -119.22118.90
ממשל צמודה 0923115.52 + 0.02% -115.55115.13
ממשל צמודה 1019114.16 0% -114.17114.12
10-1 מתוך 12

קרנות סל המשקיעות במדד

פסגות ETFי (2A) משולבת אג"ח ישראלי (80%) ת"א 125 (20%) חודשי14,162.00 - - - פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (1A) משולבת אג"ח ישראלי (95%) ת"א 125 (5%) חודשי13,962.00 - - - פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (00) משולבת אג"ח מדינה (66%) אג"ח חברות (34%) חודשי13,644.00 + 0.16% - - פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (2A) משולבת אג"ח ישראלי (90%) ת"א 125 (10%) חודשי13,340.00 + 0.02% - - פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (00) צמודות מדד ממשלתיות3,611.26 + 0.05% - - פסגות קרנות נאמ0.20
5-1 מתוך 6

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

מגדל (1A) מדד4,049.72 + 0.06% + 0.26% + 1.58% מגדל0.59
אילים (00) מדדית מנוהלת963.69 + 0.10% + 0.21% + 2.49% אילים0.69
מיטב (1A) מדדית532.31 + 0.07% + 0.12% + 1.71% מיטב תכלית0.95
אלומות (00) מדדית מדינה מנוהלת246.20 + 0.23% + 0.69% + 3.41% אלומות0.79
מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות213.40 + 0.14% + 0.91% + 2.69% מגדל1.17
5-1 מתוך 26

תוכן מקודם