התחברות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 10 + שנים

מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 10+ שנים כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה בתקופת הפידיון: 10+ שנים. תקופת הפדיון נקבעת לפי מועד הפדיון המקורי שפרסם משרד האוצר.
שער565.53
% שינוי0.18
שינוי באג׳0.99
נכון ל:09/16/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:730

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם