מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים פלוס

שער110.27
% שינוי-0.05
נכון ל:07/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117908

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה110.27
מחיר פדיון110.27
שינוי ב-%-0.05
מועד עדכון אחרון07/18/2019
סטיית תקן1.36
שארפ0.37

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה07/18/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח2.90
צמוד מדד0.49
צמוד שקל89.59
חשיפה למניות2.67
חשיפה למניות חו"ל2.73
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.59
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הדירוג הממוצע של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן לא יפחת מדירוג A, או דירוג מקביל לו. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב, המזומנים והפקדונות לזמן קצוב שיוחזקו בקרן לא יפחת מ-9 חודשים ולא יעלה על שנתיים וחצי. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים השקליים שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. החשיפה למניות לא תעלה 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 012017.47
ממשל שקלית 051911.65
ממשל שקלית 04219.71
ממשל שקלית 03236.88
FHC1005.40
מליסרון 3-ל5.14
חשמל אגח 285.12
ממשל שקלית 01222.94
ממשל משתנה 11212.14
נכסים ובנ אגח ז2.14
אלבר אגח יד2.06
מקמ 6191.71
לאומי התח נד 4001.67
אלבר אגח טו1.66
SPDR S&P 500 ETF Trust1.58
מקמ 7191.53
וורטון אגח א1.43
דיסק התח נד יב1.34
פועלים הנ הת יא1.34
אידיביפת אגח יד1.21
רילייטד אגח א1.11
מויניאן אגח א1.08
לונשטן הנד אגח ג1.06
פטרוכימים אגח ח1.04
מקמ 10190.86
אלון רבוע אגח ד0.86
יוניברסל אגח ב0.77
קיי.בי.אס אגח א0.69
תכ005PS0.67
לאומי0.62
נייס0.54
שלמה החז אגח טו0.54
iShares MSCI USA Momentum0.52
בזן אגח ד0.49
סאמיט0.47
פנינסולה אגח ב0.44
אזורים אגח 100.43
מבני תעש אגח טו0.41
ג''י.אף.אי אגח ב0.41
אמות0.37
בזן0.33
דה לסר אגח ד0.27
אלדן תחבו אגח ג0.25
פועלים0.21
בזק אגח 70.19
KraneShares CSI China Int0.18
תנופורט אגח א0.17
שיכון ובינוי אגח 70.16
אלדן תחבו אגח ב0.14
הראל הנפ אגח טו0.11
לייטסטון אגח א0.11
אלדן תחבו אגח א0.11
אקסטל אגח א0.09
רוטשטיין אגח ה0.09
מיטרוניקס0.07
אינרום0.01
אופל בלאנס אגחג0.01
דלשה קפיטל אגחב0.01
דיסק השק אגח י0.01
פועלים הנ אגח 290.00
סטרוברי אגח א0.00
אול-יר אגח ב0.00
ירושליםהנפ אגח ח0.00

תוכן מקודם