התחברות

אי.בי.אי. מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שער172.71
% שינוי-0.80
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122098

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה172.71
מחיר פדיון172.71
שינוי ב-%-0.80
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן23.74
שארפ0.14

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי מנוטרלת מט"ח - ארה"ב NASDAQ 100
צמוד מט״ח-0.03
צמוד מדד0.00
צמוד שקל89.10
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל100.12
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.40
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/23/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של ברוסות הנסחרות בארהב. שיעור החשיפה למניות שאינן נסחרות בארהב לא יעלה בכל רגע , בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניו לא תעלה על %120 .

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משניארה"ב - NASDAQ 100
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מקמ 61038.01
מקמ 111931.55
מקמ 31030.43

תוכן מקודם