התחברות

אלפא טק (2B) תיק השקעות פלוס

שער104.95
% שינוי-0.14
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128335

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה104.95
מחיר פדיון104.95
שינוי ב-%-0.14
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות
צמוד מט״ח1.68
צמוד מדד30.75
צמוד שקל36.60
חשיפה למניות21.40
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.50
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/11/2018

בכוונת מנהל הקרן לנהל את הקרן, בין היתר, באמצעות מודל אלפא טק. מודל אלפא טק - מודל שפותח על ידי אלפא טק, בין היתר, לצורך קביעת הנכסים אליהם תהיה הקרן חשופה ומשקלם. המודל האמור מבוסס בעיקר על נתונים חשבונאיים ו/או נתוני מסחר היסטוריים של הנכסים האמורים, תוך שימת דגש על נכסים שהניבו בעבר תשואה גבוהה יחסית בשילוב עם סטיית תקן נמוכה יחסית, וזאת בכפוף למגבלות הנקבעות מעת לעת על ידי אלפא טק לגבי פיזור מינימלי של הנכסים האמורים ומשקל מקסימלי לכל נכס ובכפוף להוראות הדין. החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות פיקדון, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ארפורט סיטי2.20
אמות2.20
מזרחי טפחות2.19
שטראוס2.18
אלביט מערכ אגחא2.18
אורמת טכנו2.16
דיסקונט א2.16
אלוני חץ2.16
איי.אפ.אפ2.16
אנרג'יאן2.15
נייס2.14
אלביט מערכות1.94
מויניאן אגח א1.71
ארקו אגח ג1.66
דקסיה הנפ אגח ז1.51
תעש אוירית אגחג1.50
בינל הנפק אגח ט1.50
אלדן תחבו אגח ה1.50
אלון רבוע אגח ה1.50
סאות'רן אגח א1.50
מניבים ריט אגח א1.50
נאויטס מימון אגח ב1.50
ריט 1 אגח ו1.50
קרסו אגח ג1.50
פועלים הנ אגח 361.50
מבני תעש אגח יט1.50
סאפיינס אגח ב1.50
מגדל הון אגח ז1.50
חשמל אגח 311.50
דלתא אגח א1.50
דלתא אגח ב1.50
נפטא אגח ח1.50
דיסקונט שה א1.50
אלקו אגח יא1.50
מזרחי טפחות שה א1.50
צור אגח ח1.50
אלקטרה אגח ה1.50
דיסק מנ אגח יג1.50
הפניקס אגח 31.50
דיסק מנ אגח יד1.49
לאומי אגח 1791.49
נובל אגח א1.49
איידיאו אגח ז1.49
ביג אגח יב1.49
אשטרום נכ אגח 111.49
פז נפט אגח ו1.49
ירושליםהנ אגח יג1.49
מגדל הון אגח ו1.49
הראל הנפ אגח יד1.49
הראל הנפ אגח טו1.49
נמלי ישראל אגח ב1.49
מגה אור אגח ח1.49
כללביט אגח י1.49
אספן גרופ אגח ז1.48
אפריקה אגח כז1.46
אמג''יג''י אגח א1.43
מגוריט אגח א1.42
יואייארסי אגח א1.34
נורסטאר אגח יא1.32
רציו מימון אגח ג0.88
פועלים0.88
אמות אגח ה0.76
שפיר הנדסה0.63
גזית גלוב0.46
מליסרון0.41

תוכן מקודם