נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 812.4
שער פתיחה 820.5 1
שער ממוצע 805.16 -0.89
מחזור יומי ממוצע (שנה) 54.94
מחזור ע.נ. 17567
מספר עסקאות 38
תנועה מינימלית 210
שווי שוק 75.06
הון רשום למסחר 9287104
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
806.1 -0.78 813.3 0.11
806 -0.79 816 0.44
805.2 -0.89 832.4 2.46
805 -0.91 836.8 3
804.3 -1 844.9 4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 279.52 הכנסות 92.46
נכסים שוטפים 238.87 רווח גולמי 11.41
נכסים בלתי שוטפים 40.66 רווח תפעולי -0.7
הון עצמי 90.32 רווח לפני מס -1.02
התחייבות שוטפות 176.86 רווח נקי -0.88
התחייבויות בלתי שוטפות 12.34 רווח למניה -0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 808.2 -0.52 0 0
17:24 806.1 -0.78 664 5.35
17:10 807 -0.66 210 1.69
15:33 807 -0.66 275 2.22
15:33 809 -0.42 423 3.42
15:33 809.1 -0.41 602 4.87
13:49 813.3 0.11 328 2.67
13:49 813.2 0.1 372 3.03
13:48 806 -0.79 173 1.39
13:42 806 -0.79 427 3.44
12:12 806.5 -0.73 264 2.13
12:12 806.5 -0.73 361 2.91
10:34 802 -1.28 4048 32.46
10:34 801.9 -1.29 327 2.62
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:34 802 -1.28 210 1.68
10:33 802 -1.28 2327 18.66
10:33 802.2 -1.26 1000 8.02
10:33 802.3 -1.24 389 3.12
10:33 812.4 0 210 1.71
10:33 808.2 -0.52 210 1.7
10:33 802.3 -1.24 128 1.03
10:33 802.3 -1.24 210 1.68
10:33 802.3 -1.24 210 1.68
10:31 803 -1.16 1000 8.03
10:31 803 -1.16 350 2.81
10:31 803.6 -1.08 902 7.25
09:45 820.5 1 57 0.47
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קורוטקין אריה 17.02 12.77
אלפא ערך 1 שות' 14.39 10.8
הראל ק.גמל 8.95 6.72
פורסט צמיחה שות 8.25 6.19
הומל מלכה 7.73 5.8
כהן אליהו 7.65 5.74
הומל אלישבע 5.48 4.11
אנליסט ק.נאמ 5.39 4.05
הראל משתתפות 0.31 0.23
הראל ע.שוק 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 808.2 -0.52 141
21/06/2017 812.4 -3.81 274
20/06/2017 844.6 0 35
19/06/2017 844.6 0 81
18/06/2017 844.6 -0.09 12
15/06/2017 845.4 -0.98 28
14/06/2017 853.8 0.12 49
13/06/2017 852.8 -1.35 35
12/06/2017 864.5 -3.93 409
11/06/2017 899.9 -1.21 182
08/06/2017 910.9 0.09 28
07/06/2017 910.1 0 0
06/06/2017 910.1 0.01 44
05/06/2017 910 -0.05 14
04/06/2017 910.5 1.3 73
01/06/2017 898.8 -3.99 317
29/05/2017 936.2 -18.31 1192
28/05/2017 1146 0.97 29
25/05/2017 1135 1.61 186