נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 439
שער פתיחה 400 -8.88
שער ממוצע 413 -5.92
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5.54
מחזור ע.נ. 29792
מספר עסקאות 24
תנועה מינימלית 1100
שווי שוק 9.59
הון רשום למסחר 2396265
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
349 -20.5 394 -10.25
312 -28.93 395 -10.02
305 -30.52 421 -4.1
250 -43.05 440 0.23
220 -49.89 469.9 7.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.96 הכנסות
נכסים שוטפים 0.96 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי
הון עצמי 0.8 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 0.15 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 400 -8.88 0 0
16:24 400 -8.88 8322 33.29
10:23 465 5.92 4253 19.78
10:20 465 5.92 3003 13.96
10:19 400 -8.88 0 0
10:19 400 -8.88 500 2
10:19 400 -8.88 1000 4
10:19 400 -8.88 1500 6
10:18 400 -8.88 2000 8
10:14 400 -8.88 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרם יצחק 4.9 0.47
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/09/2017 400 -8.88 119
19/09/2017 439 0 0
18/09/2017 439 7.68 12
17/09/2017 407.7 -13.26 16
14/09/2017 470 0 0
13/09/2017 470 -1.05 7
12/09/2017 475 0 1
11/09/2017 475 0 0
10/09/2017 475 4.4 14
07/09/2017 455 18.43 56
06/09/2017 384.2 113.33 8
05/09/2017 400 -0.05 3
04/09/2017 400.2 -0.15 0
03/09/2017 400.8 0.07 3
31/08/2017 400.5 5.48 9
30/08/2017 379.7 37.37 34
29/08/2017 276.4 27.31 14
28/08/2017 217.1 106.76 3
27/08/2017 105 -74.26 22