נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5533
שער פתיחה 4700 -15.06
שער ממוצע 5449 -1.52
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.17
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 31
שווי שוק 81.14
הון רשום למסחר 1495454
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
4005 -27.62 5987 8.21
4004 -27.63 5989 8.24
3713 -32.89 5994 8.33
6494 17.37
6970 25.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 29.64 הכנסות 0.37
נכסים שוטפים 20.01 רווח גולמי 0.02
נכסים בלתי שוטפים 9.64 רווח תפעולי -3.92
הון עצמי 14.1 רווח לפני מס -5.04
התחייבות שוטפות 10.59 רווח נקי -5.06
התחייבויות בלתי שוטפות 4.96 רווח למניה -3.38
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5426 -1.93 0 0
10:45 4700 -15.06 0 0
10:25 6970 25.97 21 1.46
10:14 4700 -15.06 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דפנה תומר 69.44 56.35
צברי ברק 4.91 3.99
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 5426 -1.93 0
25/06/2017 5533 -3.08 0
22/06/2017 5709 0 0
21/06/2017 5709 0 0
20/06/2017 5709 0 0
19/06/2017 5709 0 0
18/06/2017 5709 0 0
15/06/2017 5709 0 0
14/06/2017 5709 0 0
13/06/2017 5709 0 0
12/06/2017 5709 -10.76 1
11/06/2017 6397 0 0
08/06/2017 6397 -1.02 0
07/06/2017 6463 0 0
06/06/2017 6463 0 0
05/06/2017 6463 0 0
04/06/2017 6463 0 0
01/06/2017 6463 0 0
29/05/2017 6463 0 0
28/05/2017 6463 0 0