נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 140
שער פתיחה 140 0
שער ממוצע 140 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 72.96
מחזור ע.נ. 53000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 98.17
הון רשום למסחר 70118393
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
135.6 -3.14 135.9 -2.93
135 -3.57 140 0
130 -7.14 142.9 2.07
128 -8.57 143 2.14
127.8 -8.71 144.5 3.21
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 149.08 הכנסות
נכסים שוטפים 136.5 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 12.58 רווח תפעולי
הון עצמי 141.11 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 7.45 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.52 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
13:08 140 0 18000 25.2
11:04 140 0 20000 28
10:38 140 0 15000 21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לפידות ח.נפט 54.28 53.21
לוקסנבורג יעקב 3.49 3.42
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/11/2017 140 -1.34 24
19/11/2017 141.9 -2.21 29
16/11/2017 145.1 1.19 76
15/11/2017 143.4 0.14 83
14/11/2017 143.2 1.85 17
13/11/2017 140.6 1.01 171
12/11/2017 139.2 2.65 89
09/11/2017 135.6 -0.51 32
08/11/2017 136.3 -0.22 64
07/11/2017 136.6 1.86 25
06/11/2017 134.1 0.37 25
05/11/2017 133.6 -2.12 3
02/11/2017 136.5 -1.52 40
01/11/2017 138.6 0 0
31/10/2017 138.6 2.9 15
30/10/2017 134.7 2.43 16
29/10/2017 131.5 -0.9 16
26/10/2017 132.7 -0.3 34
25/10/2017 133.1 0.08 19
24/10/2017 133 3.66 184
23/10/2017 128.3 -1.53 247
22/10/2017 130.3 0 26