נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 455
שער פתיחה 455 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 63.39
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 450
שווי שוק 119.14
הון רשום למסחר 26185173
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
425 -6.59 451.4 -0.79
421.1 -7.45 454.8 -0.04
421 -7.47 454.9 -0.02
405 -10.99 455 0
464.9 2.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 305.8 הכנסות 53.65
נכסים שוטפים 94.45 רווח גולמי 50.26
נכסים בלתי שוטפים 211.34 רווח תפעולי -7.42
הון עצמי 147.95 רווח לפני מס -7.42
התחייבות שוטפות 155.83 רווח נקי -7.78
התחייבויות בלתי שוטפות 2.01 רווח למניה -0.41
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הלמן אלדב פיננס 64.95 77.38
אלדובי אורי 1.7 2.03
הלמן רוני 1.7 2.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/11/2017 455 0 0
19/11/2017 455 0 0
16/11/2017 455 2.89 2
15/11/2017 442.2 0 0
14/11/2017 442.2 -1.6 1
13/11/2017 449.4 1.08 15
12/11/2017 444.6 0 0
09/11/2017 444.6 0.45 28
08/11/2017 442.6 1.42 8
07/11/2017 436.4 1.63 34
06/11/2017 429.4 1.87 12
05/11/2017 421.5 -2.23 2
02/11/2017 431.1 -3.15 13
01/11/2017 445.1 -0.25 12
31/10/2017 446.2 3.65 44
30/10/2017 430.5 -6.56 6
29/10/2017 460.7 0 18
26/10/2017 460.7 0 0
25/10/2017 460.7 -0.37 41
24/10/2017 462.4 1.38 15
23/10/2017 456.1 0 23
22/10/2017 456.1 1.6 5