נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 60.4
שער פתיחה 60.5 0.17
שער ממוצע 60.81 0.68
פער ארביטראז' -2.48
מחזור יומי ממוצע (שנה) 131.06
מחזור ע.נ. 96379
מספר עסקאות 24
תנועה מינימלית 3700
שווי שוק 84.12
הון רשום למסחר 138355614
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
59.8 -0.99 60.4 0
59.3 -1.82 60.8 0.66
59.2 -1.99 61.3 1.49
59.1 -2.15 62.7 3.81
59 -2.32 62.9 4.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.79 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.09 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1.7 רווח תפעולי -7.68
הון עצמי 2.2 רווח לפני מס -7.71
התחייבות שוטפות 2.59 רווח נקי -7.66
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 60.9 0.83 626 0.38
17:23 60.8 0.66 0 0
16:46 60.9 0.83 13300 8.1
16:46 61.1 1.16 20 0.01
16:38 61.1 1.16 6440 3.93
16:20 61.1 1.16 6840 4.18
16:20 61.3 1.49 8160 5
16:05 61.3 1.49 5608 3.44
16:05 61.2 1.32 5000 3.06
16:05 61.2 1.32 1500 0.92
16:05 61.1 1.16 1500 0.92
16:05 61 0.99 808 0.49
16:05 60.9 0.83 7424 4.52
12:54 59.8 -0.99 6653 3.98
12:54 59.8 -0.99 13347 7.98
12:41 59.8 -0.99 6653 3.98
10:30 61 0.99 192 0.12
10:30 60.9 0.83 1000 0.61
10:30 60.8 0.66 5608 3.41
10:30 60.8 0.66 1000 0.61
10:30 60.7 0.5 1000 0.61
10:30 60.6 0.33 1000 0.61
10:30 60.5 0.17 200 0.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ג'ייז תרא 6.15 5.17
דקל פארמסוטיקלס 2 1.68
גילבוד טרייד ז 1.58 1.33
שמולביץ אשר 0.48 0.41
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 60.4 -2.58 214
27/06/2017 62 -0.16 124
26/06/2017 62.1 -1.27 270
25/06/2017 62.9 15.2 496
22/06/2017 54.6 0.74 5
21/06/2017 54.2 -1.09 40
20/06/2017 54.8 -1.62 450
19/06/2017 55.7 2.01 252
18/06/2017 54.6 1.11 73
15/06/2017 54 -2 158
14/06/2017 55.1 -0.72 105
13/06/2017 55.5 -2.63 102
12/06/2017 57 -1.55 166
11/06/2017 57.9 -3.34 70
08/06/2017 59.9 -1.16 90
07/06/2017 60.6 -1.94 235
06/06/2017 61.8 -4.48 127
05/06/2017 64.7 0.94 665
04/06/2017 64.1 11.87 633
01/06/2017 57.3 5.52 306