נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 326.7
שער פתיחה 326.7 0
שער ממוצע 326.7 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16.72
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 600
שווי שוק 45.64
הון רשום למסחר 13969000
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
320.2 -1.99 330.9 1.29
318.6 -2.48 331.5 1.47
316.9 -3 334.4 2.36
315.6 -3.4 337.4 3.28
313.6 -4.01 339.4 3.89
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 108.68 הכנסות 52.73
נכסים שוטפים 81.79 רווח גולמי 4.8
נכסים בלתי שוטפים 26.89 רווח תפעולי 1
הון עצמי 43.52 רווח לפני מס 0.37
התחייבות שוטפות 59.97 רווח נקי 0.12
התחייבויות בלתי שוטפות 5.19 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 326.7 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ישראלי גיא 62.37 28.46
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 326.7 0 0
27/06/2017 326.7 0 0
26/06/2017 326.7 0 0
25/06/2017 326.7 0 0
22/06/2017 326.7 0 0
21/06/2017 326.7 0 0
20/06/2017 326.7 0 0
19/06/2017 326.7 0.52 52
18/06/2017 325 0 0
15/06/2017 325 0 0
14/06/2017 325 -2.11 39
13/06/2017 332 0 0
12/06/2017 332 0 0
11/06/2017 332 0 0
08/06/2017 332 0 0
07/06/2017 332 0 0
06/06/2017 332 0 0
05/06/2017 332 0 0
04/06/2017 332 0 0
01/06/2017 332 0 15