נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 120
שער פתיחה
שער ממוצע 120 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.12
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 290
שווי שוק 0.44
הון רשום למסחר 370752
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 71.22 הכנסות 7.34
נכסים שוטפים 66.31 רווח גולמי 3.85
נכסים בלתי שוטפים 4.92 רווח תפעולי 43.09
הון עצמי 68.85 רווח לפני מס 42.37
התחייבות שוטפות 2.24 רווח נקי 41.07
התחייבויות בלתי שוטפות 0.14 רווח למניה 5.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 120 0 0
22/08/2017 120 2.65 0
21/08/2017 116.9 0 0
20/08/2017 116.9 0 0
17/08/2017 116.9 0 0
16/08/2017 116.9 0 0
15/08/2017 116.9 0 0
14/08/2017 116.9 0 0
13/08/2017 116.9 0.69 0
10/08/2017 116.1 0.69 0
09/08/2017 115.3 0 0
08/08/2017 115.3 0 0
07/08/2017 115.3 0 0
06/08/2017 115.3 0.09 0
03/08/2017 115.2 0 0
02/08/2017 115.2 0 0
31/07/2017 115.2 0 0
30/07/2017 115.2 0 0
27/07/2017 115.2 0 0
26/07/2017 115.2 0 0
25/07/2017 115.2 0 0