נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.6
שער פתיחה 100.6 0
שער ממוצע 100.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.09
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 0.37
הון רשום למסחר 370752
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
15 -85.09 100.9 0.3
101 0.4
105 4.37
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 70.79 הכנסות
נכסים שוטפים 70.1 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 0.69 רווח תפעולי
הון עצמי 68.8 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 1.87 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.13 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 100.6 0 0
18/02/2018 100.6 0 0
15/02/2018 100.6 0.1 0
14/02/2018 100.5 0 0
13/02/2018 100.5 0 0
12/02/2018 100.5 0 0
11/02/2018 100.5 0 0
08/02/2018 100.5 0 0
07/02/2018 100.5 0 0
06/02/2018 100.5 0 0
05/02/2018 100.5 0.3 0
04/02/2018 100.2 0 0
01/02/2018 100.2 0 0
31/01/2018 100.2 0 0
30/01/2018 100.2 0 0
29/01/2018 100.2 0 0
28/01/2018 100.2 0 0
25/01/2018 100.2 0 0
24/01/2018 100.2 0 0
23/01/2018 100.2 0 0
22/01/2018 100.2 0 0
21/01/2018 100.2 0 0