נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7396
שער פתיחה 7396 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 688.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 26
שווי שוק 935.12
הון רשום למסחר 12643536
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
7397 0.01 7446 0.68
7396 0 7447 0.69
7384 -0.16 7480 1.14
7300 -1.3 7557 2.18
7196 -2.7 7697 4.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3465.75 הכנסות 665.56
נכסים שוטפים 1454.59 רווח גולמי 120.15
נכסים בלתי שוטפים 2011.16 רווח תפעולי 142.11
הון עצמי 955.28 רווח לפני מס 130.53
התחייבות שוטפות 1190.89 רווח נקי 110.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1319.57 רווח למניה 8.72
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דניה סיבוס 74.21 693.97
כלל ביטוח-משתתפ 4.88 45.64
כלל ביטוח-ק.גמל 0.23 2.11
כלל החז ביטוח 0.04 0.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 7396 -0.15 50
18/01/2018 7407 0.03 201
17/01/2018 7405 0.54 5199
16/01/2018 7365 -1.25 375
15/01/2018 7458 -1.26 333
14/01/2018 7553 -0.67 158
11/01/2018 7604 -0.13 191
10/01/2018 7614 -0.89 224
09/01/2018 7682 -0.08 201
08/01/2018 7688 -1.41 578
07/01/2018 7798 0 337
04/01/2018 7798 -0.08 342
03/01/2018 7804 0.42 249
02/01/2018 7771 1.65 8202
01/01/2018 7645 1.23 11171
31/12/2017 7552 1.67 249
28/12/2017 7428 2.6 206
27/12/2017 7240 2.1 36
26/12/2017 7091 0.75 103
25/12/2017 7038 -1.76 187
24/12/2017 7164 -0.18 98