נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 723.2
שער פתיחה
שער ממוצע 724 0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2981.91
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 1223.97
הון רשום למסחר 169057082
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
473.7 -34.5
723.7 0.07
724 0.11
724.9 0.24
725 0.25
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2557.39 הכנסות 135.4
נכסים שוטפים 90.73 רווח גולמי 120.2
נכסים בלתי שוטפים 2466.67 רווח תפעולי 92.8
הון עצמי 1149.38 רווח לפני מס 64.6
התחייבות שוטפות 160.78 רווח נקי 64.6
התחייבויות בלתי שוטפות 1247.23 רווח למניה 0.43
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מור ק.נאמנות 8.71 106.62
דש איפקס ק.גמל 8.49 103.89
דש איפקס ק.נאמ 3.32 40.69
מיטב דש ת.סל 1.58 19.29
בן חמו אלי 0.54 6.66
סלע אינווסטמנט 0.32 3.86
סלבין שמואל 0.31 3.79
מיטב דש נ.תיקים 0.22 2.71
מור קרן גידור 0.12 1.45
אליקם גדי 0.08 0.93
מילבאואר זאב 0.03 0.38
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 723.2 -0.43 1949
21/11/2017 726.3 0.5 4835
20/11/2017 722.7 0 1703
19/11/2017 722.7 0.54 1201
16/11/2017 727.8 0.47 1300
15/11/2017 724.4 0.4 2082
14/11/2017 721.5 0.15 1340
13/11/2017 720.4 -0.04 1402
12/11/2017 720.7 0.94 2764
09/11/2017 714 -0.68 2815
08/11/2017 718.9 1.28 7929
07/11/2017 709.8 -0.31 3269
06/11/2017 712 0.11 801
05/11/2017 711.2 0.4 603
02/11/2017 708.4 0 1387
01/11/2017 708.4 0.17 1497
31/10/2017 707.2 -0.2 1003
30/10/2017 708.6 0.51 1340
29/10/2017 705 0.54 835
26/10/2017 701.2 -0.5 1030
25/10/2017 704.7 0.69 788
24/10/2017 699.9 -0.43 2554