נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.01
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 16000
שווי שוק 0.39
הון רשום למסחר 39042000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1 0
1.8 80
1.9 90
2 100
2.4 140
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 44.42 הכנסות 0.27
נכסים שוטפים 44.19 רווח גולמי 0.27
נכסים בלתי שוטפים 0.23 רווח תפעולי -7.04
הון עצמי 21.17 רווח לפני מס -4.55
התחייבות שוטפות 6.96 רווח נקי -4.46
התחייבויות בלתי שוטפות 16.3 רווח למניה -0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1 0 575528 5.76
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 1 0 0
21/08/2017 1 0 0
20/08/2017 1 0 0
17/08/2017 1 0 0
16/08/2017 1 0 0
15/08/2017 1 0 0
14/08/2017 1 0 0
13/08/2017 1 0 0
10/08/2017 1 0 0
09/08/2017 1 0 0
08/08/2017 1 0 0
07/08/2017 1 0 0
06/08/2017 1 0 0
03/08/2017 1 0 0
02/08/2017 1 0 0
31/07/2017 1 0 0
30/07/2017 1 0 0
27/07/2017 1 0 0
26/07/2017 1 0 0
25/07/2017 1 0 0
24/07/2017 1 0 0