נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 14.3
שער פתיחה 14.3 0
שער ממוצע 14.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.28
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 700
שווי שוק 0.21
הון רשום למסחר 1470000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1.1 -92.31 14.3 0
1 -93.01 49.9 248.95
50 249.65
69.3 384.62
75 424.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 35.89 הכנסות 0.53
נכסים שוטפים 35.68 רווח גולמי 0.53
נכסים בלתי שוטפים 0.21 רווח תפעולי -13.29
הון עצמי 14.15 רווח לפני מס -11.72
התחייבות שוטפות 5.56 רווח נקי -11.62
התחייבויות בלתי שוטפות 16.17 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 14.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 14.3 0 0
18/09/2017 14.3 0 0
17/09/2017 14.3 0 0
14/09/2017 14.3 0 0
13/09/2017 14.3 0 0
12/09/2017 14.3 0 0
11/09/2017 14.3 0 0
10/09/2017 14.3 0 0
07/09/2017 14.3 0 0
06/09/2017 14.3 0 0
05/09/2017 14.3 0 0
04/09/2017 14.3 0 0
03/09/2017 14.3 0 0
31/08/2017 14.3 0 0
30/08/2017 14.3 0 0
29/08/2017 14.3 0 0
28/08/2017 14.3 0 0
27/08/2017 14.3 0 0
24/08/2017 14.3 0 0
23/08/2017 14.3 0 0
22/08/2017 14.3 0 0
21/08/2017 14.3 0 0
20/08/2017 14.3 0 0