נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3128
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 280.72
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 61
שווי שוק 523.53
הון רשום למסחר 16736780
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3158 0.96
3159 0.99
3213 2.72
3276 4.73
3300 5.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1632.89 הכנסות 323.69
נכסים שוטפים 486.88 רווח גולמי 25.06
נכסים בלתי שוטפים 1146.02 רווח תפעולי 28.46
הון עצמי 802.76 רווח לפני מס 16.1
התחייבות שוטפות 350.46 רווח נקי 6.58
התחייבויות בלתי שוטפות 479.67 רווח למניה 0.39
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקייליין קנדה 65.34 342.05
דינמיק פאנד ז 4.27 22.36
מישורים 3.46 18.09
בלוטרייך גיל 2.63 13.79
דינמיק קלאס ז 1.33 6.98
לאיין בלייק ד. ז 1.19 6.26
שניידר אלכס ז 1.02 5.32
הכשרת הישוב 0.86 4.51
דינמיק ביזנס ז 0.58 3.04
דינמיק אסטייט-ז 0.23 1.22
דינמיק אופרט ז 0.05 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 3128 -2.65 131
18/01/2018 3213 -0.83 205
17/01/2018 3240 -0.12 32
16/01/2018 3244 -0.25 100
15/01/2018 3252 0.53 59
14/01/2018 3235 -0.37 52
11/01/2018 3247 0.78 61
10/01/2018 3222 -1.41 203
09/01/2018 3268 -0.24 79
08/01/2018 3276 -0.27 452
07/01/2018 3285 0.06 45
04/01/2018 3283 -0.76 154
03/01/2018 3308 -0.12 266
02/01/2018 3312 0.79 167
01/01/2018 3286 0.27 31
31/12/2017 3277 -0.73 74
28/12/2017 3301 1.04 141
27/12/2017 3267 -0.64 186
26/12/2017 3288 1.01 29
25/12/2017 3255 -0.46 148
24/12/2017 3270 0.18 176