נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 24
שער פתיחה 24 0
שער ממוצע 24 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.55
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8300
שווי שוק 2.4
הון רשום למסחר 10000000
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 79.54 הכנסות 0
נכסים שוטפים 30.41 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 49.13 רווח תפעולי -6.58
הון עצמי -51.12 רווח לפני מס -32.94
התחייבות שוטפות 125.55 רווח נקי -32.84
התחייבויות בלתי שוטפות 5.11 רווח למניה -3.29
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 24 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גוילי יצחק 25.01 0.6
רביע יוחנן 17.8 0.43
פסגות ק.גמל 6.82 0.16
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 24 0 0
27/06/2017 24 0 0
26/06/2017 24 0 0
25/06/2017 24 0 0
22/06/2017 24 0 0
21/06/2017 24 0 0
20/06/2017 24 0 0
19/06/2017 24 0 0
18/06/2017 24 0 0
15/06/2017 24 0 0
14/06/2017 24 0 0
13/06/2017 24 0 0
12/06/2017 24 0 0
11/06/2017 24 0 0
08/06/2017 24 0 0
07/06/2017 24 0 0
06/06/2017 24 0 0
05/06/2017 24 0 0
04/06/2017 24 0 0
01/06/2017 24 0 0
29/05/2017 24 0 0