נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107
שער פתיחה 107 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 20.31
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 6.16
הון רשום למסחר 5761600
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100 -6.54
106 -0.93
106.9 -0.09
107 0
111 3.74
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 364.38 הכנסות 73.31
נכסים שוטפים 70.26 רווח גולמי 16.21
נכסים בלתי שוטפים 294.12 רווח תפעולי 10.48
הון עצמי 152.77 רווח לפני מס 8.72
התחייבות שוטפות 73.49 רווח נקי 6.53
התחייבויות בלתי שוטפות 138.12 רווח למניה 0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 107 0 0
20/08/2017 107 0 0
17/08/2017 107 0 0
16/08/2017 107 0 0
15/08/2017 107 0 0
14/08/2017 107 0.09 0
13/08/2017 106.9 7.87 0
10/08/2017 99.1 0.1 0
09/08/2017 99 23.75 0
08/08/2017 80 -19.68 1
07/08/2017 99.6 0.1 0
06/08/2017 99.5 0 0
03/08/2017 99.5 0 0
02/08/2017 99.5 0.1 0
31/07/2017 99.4 0 4
30/07/2017 99.4 0.91 0
27/07/2017 98.5 9.2 0
26/07/2017 90.2 0 0
25/07/2017 90.2 3.2 3
24/07/2017 87.4 0 0
23/07/2017 87.4 0.11 0