נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2047
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3922.38
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 88
שווי שוק 1023.5
הון רשום למסחר 50000000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1435.95 הכנסות 297.17
נכסים שוטפים 77.31 רווח גולמי 198.8
נכסים בלתי שוטפים 1358.64 רווח תפעולי 196.7
הון עצמי 1377.2 רווח לפני מס 196.49
התחייבות שוטפות 26.06 רווח נקי 196.49
התחייבויות בלתי שוטפות 32.69 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דלק קידוחים יהש 12 122.82
מנורה ק.גמל 8.66 88.66
הראל ק.גמל 7.08 72.41
ק.השתלמות מורים 5.47 55.95
ק.פנסיה ותיקות 4.31 44.11
ק.השתלמות סמינר 2.14 21.91
הראל השקעות 1.66 16.94
מנורה מבטחים 0.28 2.86
אקסלנס ת.סל 0.14 1.45
הראל ק.נאמ 0.1 1.04
אקסלנס ק.נאמ 0.04 0.37
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 2047 -1.21 6068
18/10/2017 2072 -2.13 3657
17/10/2017 2117 -2.89 15459
16/10/2017 2180 -2.68 75741
15/10/2017 2240 -1.02 11419
10/10/2017 2263 0.13 995
09/10/2017 2260 0.36 1237
08/10/2017 2252 -0.66 761
03/10/2017 2267 0 3443
02/10/2017 2267 1.34 922
01/10/2017 2237 -1.8 575
28/09/2017 2278 0.89 885
27/09/2017 2258 0.44 399
26/09/2017 2248 -0.22 806
25/09/2017 2253 -1.14 273
24/09/2017 2279 -0.22 1865