נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7408
שער פתיחה 7408 0
שער ממוצע 7369.72 -0.52
מחזור יומי ממוצע (שנה) 436.48
מחזור ע.נ. 1634
מספר עסקאות 36
תנועה מינימלית 27
שווי שוק 699.89
הון רשום למסחר 9519696
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
7364 -0.59 7374 -0.46
7355 -0.72 7396 -0.16
7335 -0.99 7397 -0.15
7302 -1.43 7420 0.16
7239 -2.28 7460 0.7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1530.72 הכנסות 21.69
נכסים שוטפים 641.64 רווח גולמי 21.48
נכסים בלתי שוטפים 889.08 רווח תפעולי 9.97
הון עצמי 1033.32 רווח לפני מס -32.67
התחייבות שוטפות 476.38 רווח נקי -34.8
התחייבויות בלתי שוטפות 21.03 רווח למניה -3.65
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 7352 -0.76 0 0
17:24 7364 -0.59 368 27.1
17:12 7356 -0.7 33 2.43
16:30 7355 -0.72 104 7.65
16:30 7355 -0.72 44 3.24
14:43 7335 -0.99 273 20.02
14:43 7335 -0.99 75 5.5
14:43 7336 -0.97 33 2.42
14:32 7374 -0.46 75 5.53
14:32 7374 -0.46 47 3.47
12:21 7398 -0.13 28 2.07
12:16 7372 -0.49 70 5.16
12:16 7372 -0.49 50 3.69
12:07 7400 -0.11 2 0.15
12:07 7400 -0.11 150 11.1
10:31 7359 -0.66 34 2.5
10:23 7409 0.01 48 3.56
10:18 7409 0.01 200 14.82
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שמיר מאיר 39.67 277.64
רקנאטי ליאון 9.28 64.92
מנורה-משתתפות 7.91 55.36
כלל ביטוח-משתתפ 4.48 31.33
כלל ביטוח-ק.גמל 3.83 26.77
כלל החז ביטוח 1.31 9.17
מנורה ק.גמל 0.06 0.43
מנורה מבטחים 0.03 0.2
דברת יחזקאל 0.02 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 7352 -0.76 120
18/09/2017 7408 1.74 320
17/09/2017 7281 -0.19 304
14/09/2017 7295 -0.14 100
13/09/2017 7305 0.16 210
12/09/2017 7293 2 60
11/09/2017 7150 0.45 326
10/09/2017 7118 0.54 108
07/09/2017 7080 -0.6 495
06/09/2017 7123 -0.04 300
05/09/2017 7126 0.3 118
04/09/2017 7105 -0.2 253
03/09/2017 7119 -2.14 290
31/08/2017 7275 2.58 528
30/08/2017 7092 -0.2 270
29/08/2017 7106 -1.46 152
28/08/2017 7211 -1.21 193
27/08/2017 7299 -0.5 108
24/08/2017 7336 -0.04 191
23/08/2017 7339 -0.8 341
22/08/2017 7398 1.11 317
21/08/2017 7317 -0.22 302