נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7573
שער פתיחה
שער ממוצע 7451 -1.61
מחזור יומי ממוצע (שנה) 440.72
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 27
שווי שוק 709.31
הון רשום למסחר 9519696
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1530.72 הכנסות 21.69
נכסים שוטפים 641.64 רווח גולמי 21.48
נכסים בלתי שוטפים 889.08 רווח תפעולי 9.97
הון עצמי 1033.32 רווח לפני מס -32.67
התחייבות שוטפות 476.38 רווח נקי -34.8
התחייבויות בלתי שוטפות 21.03 רווח למניה -3.65
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שמיר מאיר 39.67 283.23
רקנאטי ליאון 9.28 66.23
מנורה-משתתפות 7.97 56.91
כלל ביטוח-משתתפ 6.24 44.52
כלל ביטוח-ק.גמל 2.07 14.76
כלל החז ביטוח 0.94 6.69
מנורה מבטחים 0.03 0.2
דברת יחזקאל 0.02 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 7573 -0.39 121
21/11/2017 7603 0.45 104
20/11/2017 7569 1.69 331
19/11/2017 7443 -0.76 144
16/11/2017 7500 0.33 311
15/11/2017 7475 -0.91 171
14/11/2017 7544 0.12 396
13/11/2017 7535 0.57 512
12/11/2017 7492 1.95 448
09/11/2017 7349 -0.86 278
08/11/2017 7413 0.68 57
07/11/2017 7363 -0.35 73
06/11/2017 7389 0.09 414
05/11/2017 7382 -0.62 225
02/11/2017 7428 -0.23 483
01/11/2017 7445 0.13 662
31/10/2017 7435 0.03 532
30/10/2017 7433 -0.01 313
29/10/2017 7434 0.09 273
26/10/2017 7427 -0.26 870
25/10/2017 7446 0.16 491
24/10/2017 7434 -0.71 480