נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4805
שער פתיחה 4805 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 82.85
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 43
שווי שוק 608.33
הון רשום למסחר 12660304
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
4820 0.31 4844 0.81
4811 0.12 4845 0.83
4810 0.1 4900 1.98
4800 -0.1 4920 2.39
4783 -0.46 4922 2.43
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 556 הכנסות 196.63
נכסים שוטפים 389.34 רווח גולמי 194.74
נכסים בלתי שוטפים 166.66 רווח תפעולי 38.02
הון עצמי 389.4 רווח לפני מס 53.93
התחייבות שוטפות 121.14 רווח נקי 38.12
התחייבויות בלתי שוטפות 45.46 רווח למניה 3.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ויסברג דוד 20.28 123.36
לובצקי צבי 20.28 123.36
קוק עמנואל 20.11 122.32
אלכסנדר יעקב 19.17 116.62
קוק עדו 0.27 1.66
ויסברג אלקלעי אלה 0.09 0.58
לובצקי דוד 0.03 0.19
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 4805 -0.33 50
18/01/2018 4821 1.15 14
17/01/2018 4766 -0.65 6
16/01/2018 4797 -1.01 82
15/01/2018 4846 0.21 2
14/01/2018 4836 1.07 8
11/01/2018 4785 0.38 5
10/01/2018 4767 -2.32 159
09/01/2018 4880 1.27 12
08/01/2018 4819 -2.33 33
07/01/2018 4934 -0.76 13
04/01/2018 4972 0.26 39
03/01/2018 4959 1.2 58
02/01/2018 4900 3.46 81
01/01/2018 4736 2.62 15
31/12/2017 4615 3.27 87
28/12/2017 4469 1.34 39
27/12/2017 4410 -1.47 6
26/12/2017 4476 0.09 8
25/12/2017 4472 0.27 21
24/12/2017 4460 1.69 34