נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 661.1
שער פתיחה 661.1 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 412.09
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 300
שווי שוק 871.02
הון רשום למסחר 131753224
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
656 -0.77 667.3 0.94
654 -1.07 667.4 0.95
652.7 -1.27 668.8 1.16
641 -3.04 669 1.19
640 -3.19 678 2.56
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4109.16 הכנסות 189.01
נכסים שוטפים 260.18 רווח גולמי 172.14
נכסים בלתי שוטפים 3848.98 רווח תפעולי 142.69
הון עצמי 925.07 רווח לפני מס 59.1
התחייבות שוטפות 351.12 רווח נקי 89.7
התחייבויות בלתי שוטפות 2832.97 רווח למניה 0.78
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ישיר איי.די.איי 51.17 445.74
צור 9.53 83.05
הראל ק.גמל 3.81 33.21
אדש אחזקות 1.86 16.21
גדיש רועי 1.79 15.59
הראל ק.נאמ 0.28 2.48
שנידמן דורון 0.19 1.62
הראל ת.סל 0.18 1.56
הראל השקעות 0.12 1.07
ש.ש אחדות אחז' 0.08 0.67
קרפל צפורה 0.01 0.05
שנידמן משה מוקי 0 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 661.1 -0.75 756
17/01/2018 666.1 -0.05 70
16/01/2018 666.4 -0.16 64
15/01/2018 667.5 -0.91 692
14/01/2018 673.6 -0.62 264
11/01/2018 677.8 -0.24 258
10/01/2018 679.4 -0.32 257
09/01/2018 681.6 0.04 873
08/01/2018 681.3 0.58 453
07/01/2018 677.4 1.12 380
04/01/2018 669.9 0 2707
03/01/2018 669.9 0.48 1330
02/01/2018 666.7 0.6 489
01/01/2018 662.7 0.3 316
31/12/2017 660.7 1.15 621
28/12/2017 653.2 0.94 504
27/12/2017 647.1 0.2 195
26/12/2017 645.8 0.3 216
25/12/2017 643.9 0.26 608
24/12/2017 642.2 -0.42 838