נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 188
שער פתיחה 188 0
שער ממוצע 188 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13.75
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1100
שווי שוק 32.91
הון רשום למסחר 17504734
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
182.1 -3.14 191 1.6
181.1 -3.67 210 11.7
166 -11.7 214 13.83
158 -15.96 215 14.36
152 -19.15 400 112.77
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.13 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.26 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.87 רווח תפעולי -3.8
הון עצמי 1.02 רווח לפני מס -3.92
התחייבות שוטפות 3.78 רווח נקי -3.92
התחייבויות בלתי שוטפות 0.32 רווח למניה -0.22
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 188 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רידג' וואלי ז 27.37 9.01
ברמלי אמיר 12.11 3.99
זרחיה יעקב 10.14 3.34
ארזי אבנר 8.5 2.8
דננברג נעם 6.18 2.03
סדן שמחה 5.89 1.94
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 188 0 0
27/06/2017 188 0.91 7
26/06/2017 186.3 -1.17 9
25/06/2017 188.5 -4.07 16
22/06/2017 196.5 0.41 2
21/06/2017 195.7 3.87 14
20/06/2017 188.4 1.18 6
19/06/2017 186.2 0 0
18/06/2017 186.2 1.64 15
15/06/2017 183.2 3.33 22
14/06/2017 177.3 -3.38 38
13/06/2017 183.5 0 8
12/06/2017 183.5 -3.42 23
11/06/2017 190 0.53 10
08/06/2017 189 5.06 15
07/06/2017 179.9 5.08 11
06/06/2017 171.2 5.74 19
05/06/2017 161.9 -3.34 11
04/06/2017 167.5 -6.94 15
01/06/2017 180 -0.55 10