נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 554.4
שער פתיחה
שער ממוצע 552.58 -0.33
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43859.23
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 960
שווי שוק 15348.45
הון רשום למסחר 2765485753
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
748.4 34.99 360.4 -34.99
600 8.23 476.8 -14
582.1 5 499 -9.99
570 2.81 517 -6.75
560 1.01 548 -1.15
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 17142 הכנסות 7331
נכסים שוטפים 4951 רווח גולמי 4543
נכסים בלתי שוטפים 12191 רווח תפעולי 1683
הון עצמי 1927 רווח לפני מס 1382
התחייבות שוטפות 3533 רווח נקי 1030
התחייבויות בלתי שוטפות 11682 רווח למניה 0.37
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בי קומיוניקישנס 26.34 4070.15
אלוביץ שאול-נציג 0.04 5.99
הנדלר סטלה 0 0.39
אלוביץ פלד אורנה-נציג 0 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 554.4 2.29 54376
16/01/2018 542 5.24 126524
15/01/2018 515 -1.7 37939
14/01/2018 523.9 1.49 9749
11/01/2018 516.2 -1.3 40438
10/01/2018 523 -1.26 30605
09/01/2018 529.7 -1.43 23745
08/01/2018 537.4 -1.39 28431
07/01/2018 545 -1.55 19525
04/01/2018 553.6 0.65 74127
03/01/2018 550 0.64 45459
02/01/2018 546.5 2.34 51105
01/01/2018 534 2.1 12862
31/12/2017 523 -0.57 12170
28/12/2017 526 -0.19 44740
27/12/2017 527 -0.51 29364
26/12/2017 529.7 -1.4 41262
25/12/2017 537.2 1.17 64854
24/12/2017 531 2.15 31220
21/12/2017 519.8 4.76 49695
20/12/2017 496.2 -2.55 36809
19/12/2017 509.2 0.33 22017