נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 755
שער פתיחה 771 2.12
שער ממוצע 755 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 88.11
מחזור ע.נ. 401
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 260
שווי שוק 76.11
הון רשום למסחר 10080844
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
740 -1.99 753.5 -0.2
706 -6.49 754.4 -0.08
705.1 -6.61 758 0.4
705 -6.62 758.2 0.42
701.5 -7.09 771 2.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 327.22 הכנסות 451.47
נכסים שוטפים 283.37 רווח גולמי 68.85
נכסים בלתי שוטפים 43.86 רווח תפעולי 28.7
הון עצמי 85.34 רווח לפני מס 18.23
התחייבות שוטפות 157.43 רווח נקי 16.11
התחייבויות בלתי שוטפות 84.45 רווח למניה 1.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 755 0 140 1.06
17:24 755 0 140 1.06
13:37 755 0 260 1.96
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גאראפה ז 28.65 21.8
דור מאיר 20.11 15.31
מנורה ק.גמל 9.78 7.44
אלפא ערך 1 שות' 6.22 4.73
אלפא הזדמניות 1.25 0.95
ברן פרויקטים 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 755 0 3
17/01/2018 755 -2.08 9
16/01/2018 771 -0.18 9
15/01/2018 772.4 1.94 9
14/01/2018 757.7 -1.24 10
11/01/2018 767.2 0.09 5
10/01/2018 766.5 -0.13 2
09/01/2018 767.5 -1.99 19
08/01/2018 783.1 -0.38 18
07/01/2018 786.1 1.17 15
04/01/2018 777 -3.26 23
03/01/2018 803.2 0 1
02/01/2018 803.2 -1.11 12
01/01/2018 812.2 6.05 5
31/12/2017 765.9 1.98 55
28/12/2017 751 -0.16 95
27/12/2017 752.2 1.25 62
26/12/2017 742.9 -1.18 97
25/12/2017 751.8 -0.65 71
24/12/2017 756.7 0.37 16
21/12/2017 753.9 -2.79 45
20/12/2017 775.5 0.01 0
19/12/2017 775.4 -1.37 26