נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 642.3
שער פתיחה 642.3 0
שער ממוצע 634.73 -1.18
מחזור יומי ממוצע (שנה) 73.51
מחזור ע.נ. 6016
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 310
שווי שוק 149.66
הון רשום למסחר 23572394
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
631.5 -1.68 632.1 -1.59
630 -1.91 632.9 -1.46
627.5 -2.3 636.1 -0.97
614 -4.41 636.2 -0.95
613 -4.56 640 -0.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 681.39 הכנסות 79.64
נכסים שוטפים 339.95 רווח גולמי 7.07
נכסים בלתי שוטפים 341.44 רווח תפעולי 1.33
הון עצמי 221.67 רווח לפני מס -0.42
התחייבות שוטפות 216.23 רווח נקי -0.29
התחייבויות בלתי שוטפות 243.49 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 634.9 -1.15 0 0
17:24 631.5 -1.68 19 0.12
15:37 636.2 -0.95 37 0.24
15:37 636.1 -0.97 273 1.74
15:27 636.1 -0.97 310 1.97
12:50 631.4 -1.7 312 1.97
12:22 631.5 -1.68 529 3.34
12:22 634.5 -1.21 471 2.99
11:53 638.9 -0.53 310 1.98
11:52 634.5 -1.21 370 2.35
11:39 634.5 -1.21 1300 8.25
10:50 636.7 -0.87 982 6.25
10:50 634.7 -1.18 18 0.11
10:25 634.7 -1.18 1085 6.89
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תעשיה צבאית 84.98 127.19
כץ דן 0.02 0.03
מדינת ישראל 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 634.9 -1.15 38
25/06/2017 642.3 0 2
22/06/2017 642.3 -0.67 38
21/06/2017 646.6 -0.95 8
20/06/2017 652.8 5.63 411
19/06/2017 618 -1.29 32
18/06/2017 626.1 0 0
15/06/2017 626.1 1 28
14/06/2017 619.9 0.06 6
13/06/2017 619.5 -4.52 244
12/06/2017 648.8 0 0
11/06/2017 648.8 -0.32 0
08/06/2017 650.9 0 0
07/06/2017 650.9 -0.87 28
06/06/2017 656.6 1.74 3
05/06/2017 645.4 -0.32 13
04/06/2017 647.5 0 0
01/06/2017 647.5 0.31 73
29/05/2017 645.5 -7.79 190
28/05/2017 700 -0.43 38