נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2117
שער פתיחה 2116 -0.05
שער ממוצע 2101 -0.76
מחזור יומי ממוצע (שנה) 362.43
מחזור ע.נ. 177
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 90
שווי שוק 227.93
הון רשום למסחר 10874470
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2098 -0.9 2099 -0.85
1953 -7.75 2116 -0.05
1932 -8.74 2185 3.21
1923 -9.16 2186 3.26
1904 -10.06 2187 3.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 914.86 הכנסות 190.13
נכסים שוטפים 669.78 רווח גולמי 56.71
נכסים בלתי שוטפים 245.08 רווח תפעולי 9.17
הון עצמי 553.76 רווח לפני מס 3.72
התחייבות שוטפות 281.95 רווח נקי -9.65
התחייבויות בלתי שוטפות 79.15 רווח למניה -0.9
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 2096 -0.99 0 0
16:24 2096 -0.99 87 1.82
11:01 2096 -0.99 87 1.82
09:45 2116 -0.05 3 0.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עמית רפי 10.25 23.37
שטרן יותם 9.29 21.18
דש איפקס ק.גמל 6.85 15.61
קישון דוד 6.27 14.29
אלפא ערך 1 שות' 5.72 13.04
ילין ק.גמל 5.3 12.08
הפניקס-משתתפות 5.12 11.68
לנגמנס חיים ז"ל 4.61 10.51
הפניקס 2.56 5.84
פלדשטיין חנוך 2.3 5.24
מיטב דש ת.סל 1.85 4.21
קרל יצחק 1.55 3.53
ילין ק.נאמ 1.3 2.95
דש איפקס ק.נאמ 1.23 2.81
וינברג זהבה 1.2 2.72
אקסלנס ק.נאמ 0.99 2.25
אקסלנס ת.סל 0.41 0.93
קרת מרדכי 0.05 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 2096 -0.99 4
17/08/2017 2117 0.52 87
16/08/2017 2106 -0.05 178
15/08/2017 2107 1.64 73
14/08/2017 2073 3.24 88
13/08/2017 2008 -0.3 161
10/08/2017 2014 -2.38 109
09/08/2017 2063 -2.55 308
08/08/2017 2117 -0.61 133
07/08/2017 2130 -0.51 100
06/08/2017 2141 -0.65 179
03/08/2017 2155 -4.43 590
02/08/2017 2255 1.08 417
31/07/2017 2231 0.09 394
30/07/2017 2229 -0.93 96
27/07/2017 2250 -2.09 203
26/07/2017 2298 -0.52 18
25/07/2017 2310 0.7 405
24/07/2017 2294 -0.99 624
23/07/2017 2317 0.43 175