נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 123
שער פתיחה 123 0
שער ממוצע 123 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.02
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1600
שווי שוק 9.02
הון רשום למסחר 7335220
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
123.4 0.33
160 30.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19.73 הכנסות 0
נכסים שוטפים 18.73 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1 רווח תפעולי -1.59
הון עצמי 16.88 רווח לפני מס -0.56
התחייבות שוטפות 2.85 רווח נקי -0.66
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 123 0
10:14 123 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דולומיט אחזקות 83.72 7.55
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 123 0 0
25/06/2017 123 0 0
22/06/2017 123 0 0
21/06/2017 123 0 0
20/06/2017 123 0 0
19/06/2017 123 0 0
18/06/2017 123 0 0
15/06/2017 123 0 0
14/06/2017 123 0 0
13/06/2017 123 0 0
12/06/2017 123 0 0
11/06/2017 123 0 0
08/06/2017 123 0 0
07/06/2017 123 0 0
06/06/2017 123 0 0
05/06/2017 123 0 0
04/06/2017 123 0 0
01/06/2017 123 0 0
29/05/2017 123 0 0
28/05/2017 123 0 0