נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3.5
שער פתיחה 3.5 0
שער ממוצע 3.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 22.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 57000
שווי שוק 49.73
הון רשום למסחר 1420940503
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
3.5 0 3.7 5.71
3.4 -2.86 3.8 8.57
3.3 -5.71 3.9 11.43
2.9 -17.14 4 14.29
4.1 17.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 952.26 הכנסות 99.61
נכסים שוטפים 161.37 רווח גולמי 58.6
נכסים בלתי שוטפים 790.89 רווח תפעולי -51.91
הון עצמי -43.37 רווח לפני מס -101.78
התחייבות שוטפות 898.81 רווח נקי -72.32
התחייבויות בלתי שוטפות 96.82 רווח למניה -0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 3.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.טי.סי ז 61.86 30.76
נניקשוילי אברהם 23.13 11.5
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 3.5 0 0
21/06/2017 3.5 0 0
20/06/2017 3.5 -2.78 12
19/06/2017 3.6 0 0
18/06/2017 3.6 0 0
15/06/2017 3.6 0 0
14/06/2017 3.6 0 0
13/06/2017 3.6 0 4
12/06/2017 3.6 0 0
11/06/2017 3.6 0 37
08/06/2017 3.6 0 6
07/06/2017 3.6 0 0
06/06/2017 3.6 0 0
05/06/2017 3.6 0 0
04/06/2017 3.6 0 0
01/06/2017 3.6 2.86 5
29/05/2017 3.5 0 0
28/05/2017 3.5 -2.78 12
25/05/2017 3.6 -2.7 5