נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 12270
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1270.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 18
שווי שוק 2966.72
הון רשום למסחר 24178620
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 11923.11 הכנסות 442.3
נכסים שוטפים 703.03 רווח גולמי 167.21
נכסים בלתי שוטפים 11220.08 רווח תפעולי 231.16
הון עצמי 3977.13 רווח לפני מס 170.66
התחייבות שוטפות 3797.2 רווח נקי 124.93
התחייבויות בלתי שוטפות 4148.78 רווח למניה 5.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אקירוב החז 69.99 2076.27
כלל ביטוח-משתתפ 8.34 247.53
כלל ביטוח-ק.גמל 4.05 120.13
אקירוב אלפרד 0 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 12270 -0.49 447
21/11/2017 12330 -0.08 398
20/11/2017 12340 1.23 764
19/11/2017 12190 2.27 665
16/11/2017 11920 -0.08 396
15/11/2017 11930 0.08 492
14/11/2017 11920 1.88 401
13/11/2017 11700 1.74 730
12/11/2017 11500 2.86 375
09/11/2017 11180 -3.37 480
08/11/2017 11570 0.78 236
07/11/2017 11480 0.88 270
06/11/2017 11380 0.09 635
05/11/2017 11370 -1.13 144
02/11/2017 11500 -1.71 922
01/11/2017 11700 3.72 1116
31/10/2017 11280 -1.83 1220
30/10/2017 11490 -2.87 1555
29/10/2017 11830 -1.83 1320
26/10/2017 12050 -1.95 850
25/10/2017 12290 3.45 1017
24/10/2017 11880 -3.88 1443