נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1528
שער פתיחה
שער ממוצע 1528 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 55.7
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 117
הון רשום למסחר 7657122
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1568 2.62
1579 3.34
1585 3.73
1618 5.89
1635 7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 203.02 הכנסות 233.47
נכסים שוטפים 178.4 רווח גולמי 23.43
נכסים בלתי שוטפים 24.62 רווח תפעולי -7.02
הון עצמי 29.91 רווח לפני מס -4.59
התחייבות שוטפות 158.43 רווח נקי -2.8
התחייבויות בלתי שוטפות 14.68 רווח למניה -0.37
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סגל אייל 60.42 70.69
מוטעי יורם 20.01 23.41
פסגות ק.גמל 8.82 10.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 1528 0.66 12
21/11/2017 1518 -2.25 48
20/11/2017 1553 2.1 13
19/11/2017 1521 -2.06 97
16/11/2017 1553 -1.58 84
15/11/2017 1578 -1.13 7
14/11/2017 1596 -1.05 14
13/11/2017 1613 1.32 5
12/11/2017 1592 0 122
09/11/2017 1592 -0.25 90
08/11/2017 1596 -2.5 61
07/11/2017 1637 -5.1 115
06/11/2017 1725 -3.47 68
05/11/2017 1787 -0.5 213
02/11/2017 1796 2.22 57
01/11/2017 1757 1.04 97
31/10/2017 1739 -0.86 25
30/10/2017 1754 -0.23 104
29/10/2017 1758 -1.12 29
26/10/2017 1778 0.97 19
25/10/2017 1761 0.06 34
24/10/2017 1760 0.11 23