נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 22
שער פתיחה 22 0
שער ממוצע 22 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.03
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 0.64
הון רשום למסחר 2900852
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
18.1 -17.73 21 -4.55
18 -18.18 21.9 -0.45
17.8 -19.09 22 0
26.9 22.27
54.9 149.55
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1.6 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.6 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -1.11
הון עצמי -0.35 רווח לפני מס -1.1
התחייבות שוטפות 1.94 רווח נקי -1.34
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 22 0
10:14 22 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גרוסמן שמעון 21.56 0.14
ייני ירון 4.42 0.03
אסיה פיתוח 4.95 0.03
אמ.אמ.ג'י עסקים 5.13 0.03
גורביץ מאיר 2.41 0.02
מזור ערן 0.38 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 22 0 0
25/06/2017 22 0 0
22/06/2017 22 0 0
21/06/2017 22 0 0
20/06/2017 22 0 0
19/06/2017 22 0 0
18/06/2017 22 0 0
15/06/2017 22 0 0
14/06/2017 22 0 0
13/06/2017 22 0 0
12/06/2017 22 0 0
11/06/2017 22 0 0
08/06/2017 22 0 0
07/06/2017 22 0 0
06/06/2017 22 -0.9 0
05/06/2017 22.2 0 0
04/06/2017 22.2 0 0
01/06/2017 22.2 -0.45 0
29/05/2017 22.3 0 0
28/05/2017 22.3 0 0