נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6.2
שער פתיחה 6.2 0
שער ממוצע 6.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.26
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 11000
שווי שוק 0.85
הון רשום למסחר 13745025
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1.3 -79.03 7.4 19.35
1.2 -80.65 7.5 20.97
49.6 700
316.2 5000
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 15.81 הכנסות 0.72
נכסים שוטפים 10.35 רווח גולמי 0.72
נכסים בלתי שוטפים 5.47 רווח תפעולי -14.56
הון עצמי 2.11 רווח לפני מס -14.97
התחייבות שוטפות 11.29 רווח נקי -14.97
התחייבויות בלתי שוטפות 2.42 רווח למניה -0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 6.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/01/2018 6.2 0 0
15/01/2018 6.2 0 0
14/01/2018 6.2 0 0
11/01/2018 6.2 0 0
10/01/2018 6.2 0 0
09/01/2018 6.2 0 0
08/01/2018 6.2 0 0
07/01/2018 6.2 0 0
04/01/2018 6.2 0 0
03/01/2018 6.2 0 0
02/01/2018 6.2 0 0
01/01/2018 6.2 0 0
31/12/2017 6.2 0 0
28/12/2017 6.2 0 0
27/12/2017 6.2 0 0
26/12/2017 6.2 0 0
25/12/2017 6.2 0 0
24/12/2017 6.2 0 0
21/12/2017 6.2 0 0
20/12/2017 6.2 0 0
19/12/2017 6.2 0 0
18/12/2017 6.2 0 0