נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1781
שער פתיחה 1781 0
שער ממוצע 1764.25 -0.94
מחזור יומי ממוצע (שנה) 22.04
מחזור ע.נ. 319
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 148.63
הון רשום למסחר 8420792
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1740 -2.3 1800 1.07
1738 -2.41 1815 1.91
1600 -10.16 1840 3.31
1890 6.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 116.1 הכנסות 24.71
נכסים שוטפים 17.38 רווח גולמי 5.09
נכסים בלתי שוטפים 98.72 רווח תפעולי 3.86
הון עצמי 84.87 רווח לפני מס 3.41
התחייבות שוטפות 19.21 רווח נקי 1.72
התחייבויות בלתי שוטפות 12.02 רווח למניה 0.24
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1765 -0.9 0 0
17:24 1772 -0.51 15 0.27
15:21 1781 0 184 3.28
14:38 1739 -2.36 120 2.09
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אברבוך שמחה 18.33 27.25
אברבוך שאול 17.13 25.46
אברבוך השק 16.34 24.29
אברבוך שלום 11 16.36
אברבוך ובניו 9.46 14.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 1765 -0.9 6
21/06/2017 1781 -0.56 11
20/06/2017 1791 2.23 72
19/06/2017 1752 3.48 41
18/06/2017 1693 -1.86 82
15/06/2017 1725 -2.32 4
14/06/2017 1766 0 17
13/06/2017 1766 -0.23 6
12/06/2017 1770 -0.28 7
11/06/2017 1775 2.36 2
08/06/2017 1734 -0.46 12
07/06/2017 1742 2.23 4
06/06/2017 1704 2.4 6
05/06/2017 1664 5.32 15
04/06/2017 1580 -1.37 6
01/06/2017 1602 -5.88 47
29/05/2017 1702 -5.91 7
28/05/2017 1809 0 1
25/05/2017 1809 0 3