נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1747
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 25.3
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 147.11
הון רשום למסחר 8420792
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 113.4 הכנסות
נכסים שוטפים 16.11 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 97.29 רווח תפעולי
הון עצמי 83.71 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 18.89 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 10.8 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אברבוך שמחה 18.33 26.97
אברבוך שאול 17.13 25.2
אברבוך השק 16.34 24.04
אברבוך שלום 11 16.19
אברבוך ובניו 9.46 13.92
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 1747 0 2
21/11/2017 1747 -0.11 0
20/11/2017 1749 0 0
19/11/2017 1749 0 0
16/11/2017 1749 2.46 2
15/11/2017 1707 2.4 2
14/11/2017 1667 1.58 3
13/11/2017 1641 2.18 4
12/11/2017 1606 1.9 2
09/11/2017 1576 -2.11 8
08/11/2017 1610 -2.13 4
07/11/2017 1645 1.11 10
06/11/2017 1627 -4.52 11
05/11/2017 1704 -2.74 22
02/11/2017 1752 -6.21 30
01/11/2017 1868 1.25 2
31/10/2017 1845 2.05 3
30/10/2017 1808 0.33 3
29/10/2017 1802 2.44 3
26/10/2017 1759 0.63 2
25/10/2017 1748 3.49 46
24/10/2017 1689 1.2 3