נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 174000
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3472.62
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 3717.95
הון רשום למסחר 2136755
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
174100 0.06
172000 -1.15
171800 -1.26
171600 -1.38
171500 -1.44
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8002.95 הכנסות 599.58
נכסים שוטפים 1469.66 רווח גולמי 577.89
נכסים בלתי שוטפים 6533.28 רווח תפעולי 550.86
הון עצמי 3004.96 רווח לפני מס 488.8
התחייבות שוטפות 661.89 רווח נקי 298.15
התחייבויות בלתי שוטפות 4336.1 רווח למניה 144.8
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נכסים ובנין 51.7 1933.2
מגדל משתתפות 5.56 208.01
אלטשלר שחם ק.גמ 5.37 200.89
מגדל קופ"ג 3.99 149.09
כלל ביטוח-משתתפ 3.35 125.16
אלטשלר שחם ק.נא 2.17 81.11
כלל החז ביטוח 0.79 29.37
מגדל ק.נאמ 0.25 9.37
מגדל ביטוח 0.23 8.72
כלל ביטוח-ק.גמל 0.09 3.34
אפסילון ק.נאמ 0.04 1.67
כור-תד' גמל 0.02 0.74
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 174000 0.87 947
18/01/2018 172500 -0.4 1470
17/01/2018 173200 -0.46 845
16/01/2018 174000 0.69 2325
15/01/2018 172800 -1.93 5893
14/01/2018 176200 0.23 1515
11/01/2018 175800 1.15 6581
10/01/2018 173800 0.17 758
09/01/2018 173500 -0.46 1909
08/01/2018 174300 -1.69 1777
07/01/2018 177300 0.17 902
04/01/2018 177000 1.2 2858
03/01/2018 174900 -0.79 1322
02/01/2018 176300 -0.06 1618
01/01/2018 176400 0.34 1452
31/12/2017 175800 1.38 5147
28/12/2017 173400 1.11 846
27/12/2017 171500 -1.38 798
26/12/2017 173900 1.64 1939
25/12/2017 171100 -0.35 1567
24/12/2017 171700 -0.98 1650