נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1779
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 80.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 96.39
הון רשום למסחר 5418096
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 405.37 הכנסות 20.83
נכסים שוטפים 98.04 רווח גולמי 16.73
נכסים בלתי שוטפים 307.33 רווח תפעולי 11.47
הון עצמי 147.25 רווח לפני מס 5.93
התחייבות שוטפות 23.05 רווח נקי 5.84
התחייבויות בלתי שוטפות 235.06 רווח למניה 1.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 1779 0 10 0.18
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ג'י.בי.אי.אס ז 32.22 31.06
גבאי אלי 30.82 29.71
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 1779 -0.5 37
18/10/2017 1788 -0.67 55
17/10/2017 1800 0.67 80
16/10/2017 1788 -1 23
15/10/2017 1806 3.61 65
10/10/2017 1743 1.34 54
09/10/2017 1720 0 11
08/10/2017 1720 1.96 2
03/10/2017 1687 1.08 60
02/10/2017 1669 -0.18 46
01/10/2017 1672 1.58 5
28/09/2017 1646 1.04 153
27/09/2017 1629 2.07 176
26/09/2017 1596 1.01 8
25/09/2017 1580 -0.94 93
24/09/2017 1595 0.25 4