התחברות

הראל הנפ אגח יד

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בהראל השקעות
שער107.89
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.02
נכון ל:10/17/2019, 2:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1143122

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס107.89
שער פתיחה107.89
שער אחרון107.89
נמוך יומי107.80
גבוה יומי108.22
סטיית תקן5.66

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.89
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.09
זמן סופי לפדיון14.22
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/25/2018
תאריך פדיון01/01/2034
ריבית תקופתית1.52
ריבית שנתית3.05
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום12/31/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/26/201912/26/20191.52%ריבית
12/25/203312/25/2033100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-1,730.77
מכפיל הון-138.49
תשואה על ההון העצמי8.00
מכפיל מכירות705.93

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם