מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יוני 1578.26 1.24 1|2019-06-28
ת"א-35 יולי 1578.86 1.56 1|2019-07-26
ת"א-35 אוגוסט 1579.43 1.38 1|2019-08-30
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2019-06-28
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2019-07-26
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2019-08-30
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2019-06-28
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2019-07-26
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2019-08-30
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001560 JUN-T35 2000 1.37 1806.5 82677741
P 001560 JUN-T35 200 -41.52 802.7 82678368
C 001570 JUN-T35 1200 -0.66 8516.1 82706870
P 001570 JUN-T35 420 -28.33 3042.4 82707514
C 001580 JUN-T35 610 -4.39 5911.2 82677758
P 001580 JUN-T35 840 -16.42 4662.7 82678376
C 001590 JUN-T35 280 -1.75 1928.1 82706862
P 001590 JUN-T35 1500 -8.7 3921.3 82707506
C 001600 JUN-T35 110 -12 623.6 82677766
P 001600 JUN-T35 2290 -6.91 1684.3 82678384