מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ינואר 1531.75 1.07 1|2019-01-25
ת"א-35 פברואר 1532.45 2.37 1|2019-02-22
ת"א-35 מרץ 1532.81 3.78 1|2019-03-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2019-01-25
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2019-02-22
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2019-03-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2019-01-25
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2019-02-22
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2019-03-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001510 JAN-T35 2540 46.91 2586.3 82555327
P 001510 JAN-T35 400 -65.58 1093.1 82555988
C 001520 JAN-T35 1760 53.71 5113.1 82522889
P 001520 JAN-T35 620 -60.61 2106.9 82523515
C 001530 JAN-T35 1130 63.06 4955.4 82555319
P 001530 JAN-T35 970 -54.61 3818.2 82555970
C 001540 JAN-T35 670 75.85 4109.4 82522871
P 001540 JAN-T35 1520 -47.77 4399.7 82523507
C 001550 JAN-T35 390 96.97 3080.2 82555301
P 001550 JAN-T35 2240 -43.1 1729.7 82555962