מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אפריל 1479.93 1.06 1|2018-04-27
ת"א-35 מאי 1479.98 1.86 1|2018-05-25
ת"א-35 יוני 1481.26 3.09 1|2018-06-29
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2018-05-25
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2018-06-29
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2018-05-25
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2018-06-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001460 APR-T35 2032 -4.96 2681 82241514
P 001460 APR-T35 119 -24.2 552.9 82242124
C 001470 APR-T35 1183 -6.11 4888.9 82269937
P 001470 APR-T35 280 -14.63 2009.8 82270539
C 001480 APR-T35 490 -21.73 11434.1 82241506
P 001480 APR-T35 594 -13.03 6872.3 82242116
C 001490 APR-T35 171 -38.27 6178.8 82269929
P 001490 APR-T35 1259 -4.98 7178.5 82270521
C 001500 APR-T35 44 -56 1685.5 82241498
P 001500 APR-T35 2119 -2.35 3295.6 82242108