מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 מאי 1569.90 1.12 1|2019-05-31
ת"א-35 יוני 1569.78 1.67 1|2019-06-28
ת"א-35 יולי 1567.43 5.77 1|2019-07-26
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2019-05-31
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2019-06-28
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2019-07-26
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2019-05-31
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2019-06-28
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2019-07-26
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001550 MAY-T35 2326 8.04 3090.8 82678046
P 001550 MAY-T35 311 -50.4 1985.7 82678665
C 001560 MAY-T35 1500 2.74 5293.2 82645201
P 001560 MAY-T35 515 -43.22 4001.6 82645847
C 001570 MAY-T35 842 -6.86 3495 82678053
P 001570 MAY-T35 853 -36.58 4658.8 82678673
C 001580 MAY-T35 397 -16.77 1450.7 82645193
P 001580 MAY-T35 1407 -28.25 3374.9 82645839
C 001590 MAY-T35 174 -30.4 716 82678061
P 001590 MAY-T35 2184 -20.38 1317.4 82678681