מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ינואר 1517.42 0.96 1|2019-01-25
ת"א-35 פברואר 1518.01 1.57 1|2019-02-22
ת"א-35 מרץ 1518.34 2.02 1|2019-03-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2019-01-25
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2019-02-22
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2019-03-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2019-01-25
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2019-02-22
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2019-03-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001500 JAN-T35 2183 -30.92 3422 82522897
P 001500 JAN-T35 460 45.57 1699 82523523
C 001510 JAN-T35 1455 -37.42 4277.3 82555327
P 001510 JAN-T35 730 57.33 2453.1 82555988
C 001520 JAN-T35 899 -43.99 6970.7 82522889
P 001520 JAN-T35 1158 58.85 6428.4 82523515
C 001530 JAN-T35 495 -51.85 3284.5 82555319
P 001530 JAN-T35 1758 52.21 5261.6 82555970
C 001540 JAN-T35 258 -57.77 1456 82522871
P 001540 JAN-T35 2503 40.3 4025.7 82523507