מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 פברואר 1569.57 1.75 1|2019-02-22
ת"א-35 מרץ 1570.23 2.23 1|2019-03-29
ת"א-35 אפריל 1566.89 0.37 1|2019-04-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2019-02-22
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2019-03-29
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2019-04-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2019-02-22
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2019-03-29
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2019-04-26
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001550 FEB-T35 2277 25.87 2459.1 82592023
P 001550 FEB-T35 334 -66.6 1628.2 82592601
C 001560 FEB-T35 1484 23.46 4218.4 82554973
P 001560 FEB-T35 570 -58.64 2125.4 82555632
C 001570 FEB-T35 887 23.19 4149 82592031
P 001570 FEB-T35 970 -48.84 3691.3 82592619
C 001580 FEB-T35 458 16.24 2099.1 82554965
P 001580 FEB-T35 1520 -41.2 2418.6 82555624
C 001590 FEB-T35 206 5.1 845.7 82592049
P 001590 FEB-T35 2265 -34.97 1690.4 82592627