מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אפריל 1584.70 0.82 1|2019-04-26
ת"א-35 מאי 1585.16 1.01 1|2019-05-31
ת"א-35 יוני 1589.96 1.39 1|2019-06-28
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2019-04-26
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2019-05-31
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2019-06-28
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2019-04-26
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2019-05-31
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2019-06-28
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001570 APR-T35 1992 -21.73 3689.6 82645516
P 001570 APR-T35 481 43.58 2421.6 82646159
C 001580 APR-T35 1297 -28.58 8003.5 82618091
P 001580 APR-T35 796 33.11 6139.9 82618703
C 001590 APR-T35 759 -34.79 6516.5 82645672
P 001590 APR-T35 1256 24.11 6867.7 82646316
C 001600 APR-T35 391 -45.39 4564 82618109
P 001600 APR-T35 1875 19.35 5972.8 82618711
C 001610 APR-T35 187 -53.25 2186.8 82645680
P 001610 APR-T35 2682 18.99 3152.9 82646324