מדדים

i_gold_banner
שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי391.20 + 0.08% 0.00 + 0.27% 7.02
אג"ח ממשלתי 15+ שנים451.24 + 0.29% 0.00 + 0.19% 16.95
ממשל.שקל. ריבית משתנה285.35 0% 0.00 + 0.14% 2.91
ממשל.שקל. ריבית קבועה512.93 + 0.07% 0.00 + 0.58% 6.42
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5718.54 + 0.13% 0.00 + 0.97% 10.37
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0328.93 + 0.02% 0.00 + 0.14% 1.81
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2451.23 0% 0.00 + 0.30% 3.67
ממשלתיות לא צמודות442.35 + 0.06% 0.00 + 0.52% 5.98
מק"מ279.00 0% 0.00 null%
צמודות מדד - ממשלתיות 0- 2 שנים242.95 + 0.05% 0.00 - 0.09% 2.86
צמודות מדד - ממשלתיות 10-5 שנים405.68 0% 0.00 - 0.40% 7.89

נתוני אג״ח

קונצרני

שם
שער
% שינוי
תל בונד-גלובל403.85 + 0.19%
תל בונד-שקלי 50396.87 + 0.11%
תל בונד שקלי 0-3412.12 + 0.11%
תל בונד-שקלי מעלה386.72 + 0.10%
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח415.89 + 0.10%
תל בונד-שקלי A394.98 + 0.10%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
BBB/Baa2 + 0.07%
AA+/Aa1 + 0.06%
AAA/Aaa + 0.05%
AA/Aa2 + 0.05%
A/A2 + 0.04%
A-/A3 + 0.04%

כללי

שם
שער
% שינוי
All-Bond כללי393.69 + 0.05%
תל בונד-מאגר382.03 + 0.04%
אג"ח מדדיות404.68 + 0.03%
אג"ח מט"חיות269.98 - 0.11%

תוכן מקודם