מדדים

שם אפיק
שער אחרון
% שינוי
- פרסומת -

מדדי אג״ח

תל גוב-כללי356.47 - 0.28% 0.00 0.22% 8.06
תל גוב-לא צמודות403.54 - 0.26% 0.00 1.02% 6.70
תל גוב-משתנה295.32 0.03% 0.00 0.07% 6.71
תל גוב-צמודות363.39 - 0.32% 0.00 - 1.00% 10.10
תל גוב-צמודות 10+377.73 - 0.58% 0.00 - 0.16% 17.40
תל גוב-צמודות 10-5361.14 - 0.28% 0.00 - 1.09% 8.36
תל גוב-צמודות 2-0251.06 - 0.02% 0.00 - 2.11% 2.39
תל גוב-צמודות 5+371.41 - 0.48% 0.00 - 0.47% 14.34
תל גוב-צמודות 5-2280.44 - 0.10% 0.00 - 1.65% 4.46
תל גוב-שקלי460.19 - 0.31% 0.00 1.18% 6.70
תל גוב-שקלי 10+451.03 - 0.86% 0.00 2.16% 13.71

נתוני אג״ח

ממשלתי

שם
שער
% שינוי
תל גוב-משתנה295.32 0.03%
תל-גוב מק"מ286.57 0.01%
תל גוב-שקלי 2-0331.55 - 0.01%
תל גוב-צמודות 2-0251.06 - 0.02%
תל-גוב צמודות 15+376.09 - 0.06%
תל גוב-צמודות 5-2280.44 - 0.10%

קונצרני

שם
שער
% שינוי
תל בונד-דולר455.07 0.43%
אג"ח כללי קונצרני367.80 0.14%
צמודות מדד קונצרניות409.25 0.11%
All Bond – ריבית משתנה365.13 0.01%
אג"ח להמרה כללי1,848.16 - 0.01%
תל בונד צמודות 1-3358.11 - 0.11%

ענפים

שם
שער
% שינוי
מק"מ 0.01%
שירותים פיננסיים - 0.05%
השקעה ואחזקות - 0.07%
בנקים - 0.09%
אנרגיה וחיפושי נפט וגז - 0.15%
מסחר ושירותים - 0.21%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
BBB-/Baa3 1.38%
BBB/Baa2 - 0.04%
A+/A1 - 0.12%
AAA/Aaa - 0.13%
AA/Aa2 - 0.15%
B-/B3 - 0.15%

כללי

שם
שער
% שינוי
תל בונד-מאגר369.08 - 0.19%
All-Bond כללי369.41 - 0.24%
אג"ח מדדיות378.78 - 0.24%
- פרסומת -

Labels

תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -