מדדים

i_gold_banner
שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי384.54 - 0.17% 0.00 + 0.32% 7.25
אג"ח ממשלתי 15+ שנים422.91 - 0.61% 0.00 + 0.07% 16.28
ממשל.שקל. ריבית משתנה283.51 + 0.03% 0.00 + 0.17% 3.33
ממשל.שקל. ריבית קבועה519.93 - 0.14% 0.00 + 0.59% 6.56
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5740.31 - 0.28% 0.00 + 1.00% 10.68
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0328.29 - 0.01% 0.00 + 0.13% 1.84
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2450.92 - 0.03% 0.00 + 0.30% 3.61
ממשלתיות לא צמודות447.28 - 0.12% 0.00 + 0.54% 6.18
מק"מ278.97 - 0.02% 0.00 + 0.02% 0.30
צמודות מדד - ממשלתיות 0- 2 שנים234.39 0% 0.00 + 0.54% 1.75
צמודות מדד - ממשלתיות 10-5 שנים376.44 - 0.10% 0.00 - 0.38% 7.48

נתוני אג״ח

קונצרני

שם
שער
% שינוי
צמודות מדד קונצרניות386.17 - 0.11%
אג"ח כללי קונצרני348.62 - 0.25%
מט"חיות לא ממשלתיות245.60 - 0.64%
אג"ח להמרה כללי1,641.50 - 0.87%
תל בונד 20363.26 0%
תל בונד 40337.56 0%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
CCC-/Caa3 + 2.08%
C/C + 1.82%
A/A2 + 0.13%
A-/A3 + 0.11%
AA-/Aa3 + 0.04%
BBB+/Baa1 + 0.03%

כללי

שם
שער
% שינוי
אג"ח מדדיות375.92 - 0.19%
אג"ח כללי378.70 - 0.20%
אג"ח מט"חיות253.92 - 0.64%
תל בונד-מאגר358.05 0%

תוכן מקודם