מדדים

שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי365.74 - 0.16% 0.00 + 0.07% 7.09
אג"ח ממשלתי 15+ שנים400.63 - 0.42% 0.00 0% 19.76
ממשל.שקל. ריבית משתנה285.48 + 0.02% 0.00 + 0.07% 6.45
ממשל.שקל. ריבית קבועה477.36 - 0.15% 0.00 + 1.01% 5.86
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5630.63 - 0.34% 0.00 + 1.92% 11.73
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0325.00 + 0.01% 0.00 + 0.20% 1.36
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2427.62 - 0.10% 0.00 + 0.79% 3.81
ממשלתיות לא צמודות414.84 - 0.13% 0.00 + 0.90% 5.92
מק"מ278.23 + 0.01% 0.00 + 0.01% 0.40
צמודות מדד - ממשלתיות 0- 2 שנים244.52 + 0.03% 0.00 - 2.47% 1.21
צמודות מדד - ממשלתיות 10-5 שנים370.30 - 0.27% 0.00 - 1.14% 8.14

נתוני אג״ח

קונצרני

שם
שער
% שינוי
אג"ח להמרה כללי1,906.94 + 1.42%
תל בונד צמודות-בנקים331.55 - 0.06%
All Bond – ריבית משתנה347.58 - 0.07%
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח394.13 - 0.10%
תל בונד-צמודות מעלה346.92 - 0.11%
תל בונד-גלובל400.33 - 0.17%

ענפים

שם
שער
% שינוי
אג"ח קונצרנים לא צמוד + 0.25%
מק"מ + 0.02%
טכנולוגיה + 0.01%
בנקים - 0.03%
השקעה ואחזקות - 0.04%
ביטוח - 0.10%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
BBB-/Baa3 + 0.38%
BBB/Baa2 + 0.35%
BBB+/Baa1 + 0.18%
AAA/Aaa - 0.11%
AA-/Aa3 - 0.14%
A+/A1 - 0.17%

כללי

שם
שער
% שינוי
All-Bond כללי370.99 - 0.21%
אג"ח מדדיות378.10 - 0.23%
תל בונד-מאגר363.50 - 0.24%

Labels

תוכן שיווקי