שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי387.02 - 0.09% 0.00 + 0.36% 7.37
אג"ח ממשלתי 15+ שנים428.57 - 0.22% 0.00 + 0.07% 16.86
ממשל.שקל. ריבית משתנה283.33 - 0.01% 0.00 + 0.19% 3.79
ממשל.שקל. ריבית קבועה525.99 - 0.07% 0.00 + 0.60% 6.62
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5758.54 - 0.12% 0.00 + 0.96% 10.28
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0328.30 + 0.01% 0.00 + 0.11% 1.48
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2451.50 - 0.02% 0.00 + 0.26% 3.29
ממשלתיות 10-5 שנים373.30 - 0.12% 0.00 - 0.39% 6.92
ממשלתיות 2-0 שנים233.52 - 0.01% 0.00 + 1.34% 1.02
ממשלתיות 5-2 שנים271.74 - 0.01% 0.00 - 0.15% 3.17
ממשלתיות לא צמודות451.87 - 0.06% 0.00 + 0.56% 6.33

נתוני אג״ח

ממשלתי

שם
שער
% שינוי
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0328.30 + 0.01%
ממשלתיות 2-0 שנים233.52 - 0.01%
ממשלתיות 5-2 שנים271.74 - 0.01%
ממשל.שקל. ריבית משתנה283.33 - 0.01%
מק"מ278.97 - 0.01%
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2451.50 - 0.02%

קונצרני

שם
שער
% שינוי
תל בונד-גלובל357.74 + 0.20%
מט"חיות לא ממשלתיות239.88 + 0.15%
תל בונד תשואות329.02 + 0.12%
תל בונד-דולר346.99 + 0.08%
תל בונד-ריבית משתנה335.53 + 0.06%
תל בונד צמודות-בנקים321.23 + 0.04%

ענפים

שם
שער
% שינוי
נדלן ובינוי + 0.05%
מסחר ושירותים + 0.05%
השקעה ואחזקות + 0.04%
Unknown + 0.04%
אג"ח מובנות + 0.02%
מק"מ - 0.01%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
CCC/Caa2 + 0.59%
BBB/Baa2 + 0.40%
NR/NR + 0.40%
BBB+/Baa1 + 0.21%
A-/A3 + 0.12%
A/A2 - 0.01%

כללי

שם
שער
% שינוי
אג"ח מט"חיות248.00 + 0.15%
תל בונד-מאגר349.97 - 0.01%
אג"ח כללי376.33 - 0.06%
אג"ח מדדיות371.20 - 0.07%

תוכן מקודם