מדדים

i_gold_banner
שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי384.17 - 0.28% 0.00 + 0.30% 7.08
אג"ח ממשלתי 15+ שנים424.25 - 0.46% 0.00 + 0.07% 15.89
ממשל.שקל. ריבית משתנה283.59 + 0.02% 0.00 + 0.15% 2.94
ממשל.שקל. ריבית קבועה511.24 - 0.36% 0.00 + 0.59% 6.58
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5714.58 - 0.74% 0.00 + 0.96% 10.34
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0328.57 + 0.01% 0.00 + 0.18% 2.33
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2451.03 - 0.01% 0.00 + 0.29% 3.44
ממשלתיות לא צמודות440.73 - 0.32% 0.00 + 0.54% 6.12
מק"מ278.96 + 0.01% 0.00 null%
צמודות מדד - ממשלתיות 0- 2 שנים239.26 - 0.03% 0.00 + 0.44% 1.86
צמודות מדד - ממשלתיות 10-5 שנים388.78 - 0.11% 0.00 - 0.34% 6.78

נתוני אג״ח

קונצרני

שם
שער
% שינוי
תל בונד צמודות-יתר369.04 + 0.11%
אג"ח להמרה כללי1,848.82 + 0.09%
צמודות מדד קונצרניות407.22 + 0.05%
תל בונד צמודות 3-5362.04 + 0.05%
תל בונד צמודות-נדל"ן379.75 + 0.05%
תל בונד צמודות 5-15388.45 + 0.04%

ענפים

שם
שער
% שינוי
אג"ח קונצרנים לא צמוד + 0.08%
ביומד + 0.08%
נדלן ובינוי + 0.04%
שירותים פיננסיים + 0.04%
בנקים + 0.04%
אג"ח מובנות + 0.03%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
BBB/Baa2 + 0.51%
BBB-/Baa3 + 0.20%
AA/Aa2 + 0.07%
A-/A3 + 0.06%
B/B2 + 0.05%
AA-/Aa3 + 0.02%

כללי

שם
שער
% שינוי
תל בונד-מאגר371.99 + 0.02%
אג"ח מט"חיות264.51 - 0.09%
אג"ח מדדיות389.42 - 0.11%
אג"ח כללי384.47 - 0.17%

תוכן מקודם