מדדים

שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

תל גוב-כללי355.80 - 0.09% 287,670,558.00 2.84% 6.74
תל גוב-לא צמודות404.60 - 0.13% 225,045,498.00 3.70% 5.77
תל גוב-משתנה302.13 - 0.02% 48,568,008.00 0.82% 4.81
תל גוב-צמודות360.26 - 0.04% 62,625,060.00 1.46% 8.28
תל גוב-צמודות 10+355.20 - 0.11% 2,389,820.00 1.80% 15.68
תל גוב-צמודות 10-5363.75 - 0.05% 5,931,215.00 1.51% 6.52
תל גוב-צמודות 2-0259.90 - 0.02% 13,420,430.00 0.90% 1.42
תל גוב-צמודות 5+358.08 - 0.08% 8,321,035.00 1.68% 11.97
תל גוב-צמודות 5-2289.53 0.04% 40,883,595.00 1.23% 3.10
תל גוב-שקלי459.89 - 0.14% 176,477,490.00 4.20% 5.93
תל גוב-שקלי 10+424.64 - 0.45% 75,037,111.00 4.65% 13.28

נתוני אג״ח

ממשלתי

שם
שער
% שינוי
תל גוב-צמודות 5-2289.53 0.04%
תל-גוב מק"מ294.60 0.04%
תל גוב-שקלי 2-0340.84 0.01%
תל גוב-צמודות 2-0259.90 - 0.02%
תל גוב-משתנה302.13 - 0.02%
תל גוב-שקלי 5-2429.50 - 0.02%

קונצרני

שם
שער
% שינוי
תל בונד 40365.60 0.02%
תל בונד-גלובל442.30 0.02%
תל בונד צמודות 1-3376.02 0.02%
תל בונד שקלי 3-5389.52 0.02%
תל בונד צמודות-נדל"ן395.25 0.02%
תל בונד 60376.13 0.01%

ענפים

שם
שער
% שינוי
שירותים פיננסיים 0.08%
אג"ח מובנות 0.04%
מק"מ 0.03%
נדלן ובינוי 0.02%
השקעה ואחזקות 0.01%
בנקים 0.01%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
CCC+/Caa1 0.54%
NR/NR 0.41%
BBB+/Baa1 0.05%
AAA/Aaa 0.01%
AA+/Aa1 0.01%
AA/Aa2 0.01%

כללי

שם
שער
% שינוי
אג"ח מדדיות390.21 - 0.01%
All-Bond כללי378.85 - 0.05%
תל בונד-מאגר386.51 0%

Labels

תוכן שיווקי