מדדים

i_gold_banner
שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי388.22 + 0.07% 0.00 + 0.30% 6.96
אג"ח ממשלתי 15+ שנים434.63 + 0.34% 0.00 + 0.20% 17.28
ממשל.שקל. ריבית משתנה283.94 + 0.06% 0.00 + 0.14% 2.95
ממשל.שקל. ריבית קבועה517.18 0% 0.00 + 0.59% 6.50
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5729.21 - 0.01% 0.00 + 0.96% 10.36
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0328.92 + 0.01% 0.00 + 0.18% 2.33
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2453.25 + 0.01% 0.00 + 0.26% 3.20
ממשלתיות לא צמודות445.29 + 0.01% 0.00 + 0.53% 6.06
מק"מ278.96 0% 0.00 null%
צמודות מדד - ממשלתיות 0- 2 שנים239.80 + 0.02% 0.00 + 0.44% 1.87
צמודות מדד - ממשלתיות 10-5 שנים392.86 + 0.14% 0.00 - 0.33% 6.48

נתוני אג״ח

קונצרני

שם
שער
% שינוי
תל בונד צמודות 5-15390.90 + 0.20%
תל בונד 20385.12 + 0.18%
תל בונד צמודות-נדל"ן381.56 + 0.17%
תל בונד-צמודות מעלה358.28 + 0.16%
תל בונד צמודות AAA-AA372.39 + 0.16%
תל בונד 60370.74 + 0.15%

ענפים

שם
שער
% שינוי
אגח ממשלתיות-צמודות מדד + 0.18%
תעשיה + 0.16%
בנקים + 0.09%
נדלן ובינוי + 0.08%
ביטוח + 0.06%
אג"ח מובנות + 0.03%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
AA+/Aa1 + 0.13%
AA-/Aa3 + 0.11%
AA/Aa2 + 0.10%
AAA/Aaa + 0.09%
BBB-/Baa3 + 0.02%
B/B2 + 0.01%

כללי

שם
שער
% שינוי
אג"ח מדדיות391.89 + 0.15%
All-Bond כללי387.65 + 0.07%
תל בונד-מאגר374.80 + 0.05%
אג"ח מט"חיות270.35 - 0.11%

תוכן מקודם