התחברות

מדדים

שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי380.02 - 0.06% 0.00 + 0.20% 6.98
אג"ח ממשלתי 15+ שנים402.01 - 0.24% 0.00 + 0.30% 16.84
ממשל.שקל. ריבית משתנה283.38 - 0.02% 0.00 + 0.18% 2.69
ממשל.שקל. ריבית קבועה510.51 - 0.02% 0.00 + 0.72% 6.32
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5719.85 - 0.02% 0.00 + 1.19% 10.44
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0327.23 - 0.07% 0.00 + 0.22% 1.02
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2448.04 0% 0.00 + 0.31% 3.25
ממשלתיות 10-5 שנים382.47 - 0.09% 0.00 - 0.75% 7.25
ממשלתיות 2-0 שנים238.90 - 0.09% 0.00 - 0.94% 1.46
ממשלתיות 5-2 שנים281.16 + 0.01% 0.00 - 1.00% 3.72
ממשלתיות לא צמודות440.18 - 0.02% 0.00 + 0.64% 5.81

נתוני אג״ח

קונצרני

שם
שער
% שינוי
מט"חיות לא ממשלתיות244.34 + 0.52%
תל בונד תשואות369.42 + 0.48%
תל בונד צמודות A356.53 + 0.44%
תל בונד-דולר352.45 + 0.38%
תל בונד-צמודות מעלה356.58 + 0.29%
תל בונד צמודות-יתר361.50 + 0.28%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
CC/Ca + 0.97%
CCC/Caa2 + 0.44%
NR/NR + 0.41%
A/A2 + 0.32%
BBB-/Baa3 + 0.29%
A+/A1 + 0.23%

כללי

שם
שער
% שינוי
אג"ח מט"חיות252.62 + 0.52%
תל בונד-מאגר360.77 + 0.21%
אג"ח כללי376.33 + 0.04%
אג"ח מדדיות377.02 + 0.03%

תוכן מקודם