התחברות

מדדים

שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי376.42 - 0.26% 3,398,805,113.00 + 0.29% 6.86
אג"ח ממשלתי 15+ שנים389.69 - 0.86% 167,485,369.00 + 0.48% 16.89
ממשל.שקל. ריבית משתנה283.24 - 0.01% 57,152,669.00 + 0.19% 2.75
ממשל.שקל. ריבית קבועה506.58 - 0.23% 2,861,799,331.00 + 0.77% 6.35
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5709.67 - 0.42% 1,587,607,821.00 + 1.28% 10.47
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0327.31 - 0.01% 96,833,401.00 + 0.18% 1.15
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2446.78 - 0.09% 1,177,358,109.00 + 0.38% 3.40
ממשלתיות 10-5 שנים379.58 - 0.17% 190,957,218.00 - 0.64% 7.34
ממשלתיות 2-0 שנים238.83 + 0.01% 69,687,016.00 - 0.56% 1.28
ממשלתיות 5-2 שנים279.51 - 0.11% 51,723,510.00 - 0.80% 3.82
ממשלתיות לא צמודות437.23 - 0.20% 2,918,952,000.00 + 0.69% 5.84

נתוני אג״ח

ממשלתי

שם
שער
% שינוי
ממשלתיות 2-0 שנים238.83 + 0.01%
מק"מ278.59 + 0.01%
ממשל.שקל. ריבית משתנה283.24 - 0.01%
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0327.31 - 0.01%
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2446.78 - 0.09%
ממשלתיות 5-2 שנים279.51 - 0.11%

קונצרני

שם
שער
% שינוי
תל בונד-דולר350.71 + 0.91%
מט"חיות לא ממשלתיות241.01 + 0.78%
אג"ח להמרה כללי1,588.10 + 0.61%
תל בונד-ריבית משתנה335.82 + 0.07%
תל בונד תשואות362.26 + 0.06%
תל בונד-תשואות שקלי359.95 + 0.05%

ענפים

שם
שער
% שינוי
אנרגיה וחיפושי נפט וגז + 0.30%
השקעה ואחזקות + 0.27%
שירותים פיננסיים + 0.11%
תעשיה + 0.05%
אג"ח מובנות + 0.02%
מק"מ + 0.01%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
CC/Ca + 2.53%
A+/A1 + 0.18%
CCC/Caa2 + 0.14%
A/A2 + 0.11%
BBB-/Baa3 + 0.01%
A-/A3 - 0.03%

כללי

שם
שער
% שינוי
אג"ח מט"חיות249.17 + 0.78%
תל בונד-מאגר355.91 - 0.03%
אג"ח כללי372.22 - 0.16%
אג"ח מדדיות372.21 - 0.21%

תוכן מקודם