מדדים

i_gold_banner
שם אפיק
שער אחרון
% שינוי

מדדי אג״ח

אג"ח כללי ממשלתי392.86 + 0.13% 0.00 + 0.27% 7.17
אג"ח ממשלתי 15+ שנים473.35 + 0.07% 0.00 + 0.19% 16.72
ממשל.שקל. ריבית משתנה285.61 - 0.01% 0.00 + 0.12% 3.27
ממשל.שקל. ריבית קבועה511.08 + 0.19% 0.00 + 0.59% 6.48
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5713.96 + 0.32% 0.00 + 1.01% 10.84
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0328.70 + 0.01% 0.00 + 0.17% 2.18
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2449.43 + 0.15% 0.00 + 0.34% 3.89
ממשלתיות לא צמודות440.92 + 0.17% 0.00 + 0.54% 6.14
מק"מ278.91 0% 0.00 null%
צמודות מדד - ממשלתיות 0- 2 שנים242.08 + 0.01% 0.00 - 0.09% 2.86
צמודות מדד - ממשלתיות 10-5 שנים408.16 + 0.09% 0.00 - 0.32% 6.38

נתוני אג״ח

קונצרני

שם
שער
% שינוי
אג"ח להמרה כללי1,990.52 + 0.65%
תל בונד-דולר372.73 + 0.60%
תל בונד שקלי 5-15406.82 + 0.27%
תל בונד 40363.72 + 0.26%
תל בונד-גלובל409.60 + 0.25%
תל בונד צמודות 5-15404.88 + 0.25%

דירוגים

שם
שער
% שינוי
A-/A3 + 0.26%
A+/A1 + 0.22%
BBB-/Baa3 + 0.22%
NR/NR + 0.19%
BBB+/Baa1 + 0.17%
BBB/Baa2 + 0.17%

כללי

שם
שער
% שינוי
תל בונד-מאגר381.26 + 0.18%
All-Bond כללי393.94 + 0.17%
אג"ח מדדיות405.50 + 0.15%

תוכן מקודם